Go to abstract

Samenvatting

Doel van het onderzoek was het samenstellen van een eenvoudig, transportabel exposiemeetsysteem geschikt voor het meten van gammastraling uitgezonden door de radioactieve nucliden Co-60 en Cs- 137. Het meetsysteem moet geschikt zijn om als transfer voor de nationale (primaire) exposiestandaard voor gammastraling te kunnen dienen. De door het meetsysteem aangegeven resultaten moeten snel en eenvoudig kunnen worden geinterpreteerd, zodat ter plaatse de uitgevoerde metingen kunnen worden beoordeeld. Voorts mag door het transport van het meetsysteem de onzekerheid in het meetresultaat niet worden vergroot.

Abstract

Abstract not available

Resterend

Grootte
0MB