Go to abstract

Samenvatting

Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland neemt sinds 1994 gestaag af. In 2014 zijn 823 patiënten met tuberculose geregistreerd. Als tuberculose in de longen zit, kan het besmettelijk zijn maar dat hoeft niet. De meest besmettelijke vorm (open tuberculose) kwam in 2014 voor bij 201 patiënten. Bijna driekwart van het totale aantal tbc-patiënten in Nederland komt uit gebieden waar deze bacteriële infectieziekte veel voorkomt, zoals delen van Afrika en Azië. De grootste groep patiënten is, net als voorgaande jaren, afkomstig uit Somalië (105), gevolgd door Marokko (82) en Eritrea (53). Dit blijkt uit de cijfers over 2014. Het RIVM rapporteert deze cijfers jaarlijks, in aansluiting op het doel van de WHO om tuberculose wereldwijd te elimineren. Tuberculose en hiv Een infectie met hiv verhoogt het risico op tbc én tbc is vaak het eerste teken van een hivinfectie. Het is daarom belangrijk om een hiv-infectie zo vroeg mogelijk vast te stellen en te behandelen. Bij 48 procent van de tbc-patiënten is onbekend of zij met hiv besmet zijn. Het percentage tbc-patiënten dat getest werd op hiv steeg van 28 in 2008 naar 57 in 2013. Het percentage tbc-patiënten dat hiv-positief bleek, daalde de laatste tien jaar in Nederland van 4 naar 2,8 in 2014. Multiresistentie Wanneer de tbc-bacterie ongevoelig is voor bepaalde medicijnen, is sprake van resistente tuberculose. Bij multiresistentie is resistentie ontstaan tegen meerdere soorten medicijnen. In Nederland komt dit nog maar weinig voor: het aantal patiënten met multiresistente tuberculose schommelde de laatste vijf jaar tussen de tien en de twintig. In 2014 waren het er zes, allen geboren in het buitenland. Resultaat van de behandeling Om tuberculose te behandelen moeten patiënten een langere periode (vaak zes maanden of meer) tegelijkertijd verschillende medicijnen innemen. De cijfers van 2014 zijn nog niet bekend op het moment dat deze rapportage uitkomt. Van de tbc-patiënten uit 2013 zonder enkele vorm van resistentie voltooide 91 procent de behandeling met succes. Dit is een zeer goed resultaat.

Abstract

The number of patients in the Netherlands with tuberculosis has declined steadily from 1994 onwards. In 2014, 823 patients were registered with tuberculosis. Once tuberculosis is located in the lungs, it may become transmittable; the most contagious form of TB occurred in 201 patients in 2014.

Almost three quarters of the registered patients in the Netherlands are from areas where TB is common, mainly in parts of Asia and Africa. Analysis of the 2014 records shows that, as in previous years, the largest group of patients originate from, Somalia (105), followed by Morocco (82) and Eritrea (53). The RIVM reports annually on these data, as part of the WHO global campaign to eliminate tuberculosis.

Tuberculosis and HIV
HIV infection increases the chances of contracting TB, and TB is often the first visible sign of HIV infection. It is therefore important to diagnose HIV and initiate treatment as quickly as possible. The percentage of TB patients tested for HIV has risen from 28% in 2008 to 52% in 2014. Currently, in 48% of the TB cases, it remains unknown whether the patients are HIV positive. The percentage pf TB patients in the Netherlands testing positive for HIV has declined from 4% to 2.8% in the last 10 years.

Multidrug resistant TB
When TB-bacteria do not respond to medicine, this is classified as anti-tuberculosis drug resistance. Multidrug resistant TB is the term used when the bacteria become resistant to a number of drugs. This is relatively uncommon in the Netherlands at the moment: in the last 5 years, 10-20 patients have been diagnosed annually as having multidrug resistant TB.

Treatment results
To successfully treat TB, patients often have to submit to a multi-medicine regime for a long period (often longer than 6 months). The 2014 data were not available at the time of this report's publication. The data for 2013 show that 91% of non-resistant TB patients were treated successfully; an extremely good result.

Resterend

Grootte
1.16MB