Tuberculosis in the Netherlands 2020. Surveillance Report including a report on monitoring interventions

Tuberculosis in the Netherlands 2020. Surveillance Report including a report on monitoring interventions

Go to abstract

Samenvatting

In 2020 zijn er in Nederland 17 procent minder tbc-patiënten gemeld: 623 ten opzichte van 754 in 2019. Dit is de grootste daling in vijftig jaar. Het aantal tbc-meldingen was vooral lager tijdens de twee lockdowns vanwege de uitbraak van het coronavirus SARS-CoV-2 dan in dezelfde maanden in de jaren ervoor. Of de daling doorzet, zal pas de komende jaren duidelijk worden. Het RIVM houdt de ontwikkelingen in de gaten.

Er zijn drie verklaringen voor de daling mogelijk, die allemaal te maken hebben met de uitbraak van het coronavirus . De eerste is de invloed van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zoals afstand houden. Hierdoor kan ook de tbc-bacterie zich minder makkelijk verspreiden.

Een tweede verklaring is een daling van het aantal nieuwe immigranten en asielzoekers door de reisbeperkingen. Bij aankomst in Nederland worden nieuwkomers uit landen waar tuberculose veel voorkomt, verplicht getest op tuberculose. Het aantal tbc-patiënten onder hen nam af van 49 in 2019 naar 21 in 2020.

Ten slotte kunnen er in 2020 tijdelijk minder diagnoses zijn gesteld. Bijvoorbeeld doordat mensen vanwege corona minder naar de dokter gingen. De kans is groot dat deze mensen zich later alsnog zullen melden, mogelijk met ernstigere klachten.

De infectieziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een bacterie en kan besmettelijk zijn. Van de tbc patiënten in 2020 hadden 342 tuberculose in de longen en 279 tuberculose buiten de longen. In 2020 had een kwart van de patiënten de besmettelijkste vorm (open tuberculose). Door zo vroeg mogelijk te onderzoeken wie in de omgeving van een patiënt besmet is geraakt (bron- en contactonderzoek), kan worden voorkomen dat meer mensen tuberculose krijgen.

Tuberculose komt vaker voor bij personen die niet in Nederland zijn geboren; in 2020 was dat bij bijna driekwart van de zieken. De meesten kwamen uit Eritrea (74), gevolgd door Marokko (61) en India (42). In Afrika en Azië komt tuberculose veel voor.

Het RIVM rapporteert elk jaar de cijfers over tuberculose om te zien welke effecten maatregelen hebben om tuberculose in Nederland terug te dringen. Deze maatregelen staan beschreven in het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020.

Abstract

In 2020 17 percent fewer TB patients were reported in the Netherlands: 623 compared to 754 in 2019. It is the largest drop in TB patients in fifty years. The number of notifications was especially lower during the COVID-19 lockdowns than in the same months in previous years. Whether the decline in the number of TB patients in the Netherlands will continue will not become apparent until the next few years. RIVM will monitor this.

A combination of three possible causes can explain the sharp drop in the number of TB reports, all related to the COVID-19 pandemic. The first is the impact of the behavioural rules for COVID-19, such as social distancing. These measures also prevent TB bacteria from spreading.

The second is a decrease in the number of immigrants and asylum seekers. Upon arrival in the Netherlands, newcomers from countries where TB is prevalent are mandatory tested for tuberculosis. The number of TB patients detected at this arrival screening decreased from 49 in 2019 to 21 in 2020.

The third is a temporary delay in establishing diagnoses. For example, because people went less to the doctor. The chances are that these people will still come forward later, possibly with more severe complaints.

The infectious disease tuberculosis is caused by a bacterium and may be contagious. In 2020 342 TB patients had pulmonary TB and 279 extrapulmonary TB. The most contagious form (open tuberculosis) was observed in a quarter of patients in 2020. By detecting infected contacts from the circle of acquaintances, friends, and family of a patient as early as possible, one can prevent more people from catching tuberculosis.

Tuberculosis is more common in persons who were not born in the Netherlands; in 2020, these persons accounted for almost three quarters of the reported cases. As in previous years, the largest group of patients came from Eritrea (74), followed by Morocco (61) and India (42). Tuberculosis is quite common in Africa and Asia.

RIVM reports annually TB figures in order to monitor the effects of measures for tackling tuberculosis in the Netherlands. These measures are described in the National Tuberculosis Control Plan 2016-2020.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1328 kb