Two methods for assessing exposure levels in the workplace against an occupational exposure limit: BOHS-NVvA (2011) and NEN-EN-689 (2019) : A comparison for use in safe work practices

Two methods for assessing exposure levels in the workplace against an occupational exposure limit: BOHS-NVvA (2011) and NEN-EN-689 (2019) : A comparison for use in safe work practices

Go to abstract

Samenvatting

Bedrijven die met chemische stoffen werken kunnen een veilige werkwijze opstellen. Deze werkwijze beschrijft nauwkeurig hoe werknemers op hun werkplek bij een bedrijf veilig kunnen werken. Als een bedrijf meerdere locaties heeft, geldt de werkwijze voor alle locaties. De Inspectie SZW vraagt bedrijven wel om aan te tonen dat de blootstelling aan de chemische stof voldoende onder controle is. Hiervoor wordt in Nederland sinds 2011 de BOHS-NVvA-methode gebruikt. Sinds 2018/2019 is ook de Europese NEN-EN-689-methode van kracht, nadat deze enkele jaren geleden was ingetrokken. Het RIVM heeft in opdracht van de Inspectie SZW gekeken hoe deze methoden zich tot elkaar verhouden. De methoden blijken op grotendeels dezelfde manier voor te schrijven hoe de blootstelling moet worden gemeten en geanalyseerd. Beide methoden zijn geschikt als ondersteuning van een veilige werkwijze. Wel heeft de BOHS-NVvA-methode de voorkeur boven NEN-EN-689. Dat komt omdat deze methode meer minimale eisen stelt aan de metingen: meer en vaker meten. Een hoger aantal metingen geeft met meer zekerheid aan dat de blootstelling voldoende onder controle is. Ook kan de BOHS-NVvA eenvoudiger voor meerdere locaties worden gebruikt. Deze kan namelijk aantonen of verschillende locaties van bedrijven op dezelfde manier werken of niet.

Abstract

Companies that work with chemical substances can develop a safe work practice. This work practice describes precisely how workers at the company can work safely at their workplace. If a company has more than one site, the work practice may apply to all sites.

However, the SZW (Ministry of Social Affairs and Employment) Inspectorate does ask companies to show that the chemical substance is properly managed. The BOHS-NVvA method has been used for that purpose in the Netherlands since 2011. The European NEN-EN-689 method has come into force since 2018/2019, after the previous version from 1995 being withdrawn already a long time ago. At the request of the SZW Inspectorate, RIVM carried out a comparison of both these methods.

It turns out that both methods specify how the exposure should be assessed in much the same way. Both methods are suitable for providing support for a safe work practice. However, the BOHS-NVvA method is to be preferred in comparison to the NEN-EN-689, as the former stipulates stricter minimum requirements for the measurements: measuring more and more frequently.

A large number of measurements provides greater certainty that the exposure is indeed being properly managed below the occupational exposure limit. The BOHS-NVvA is also easier applied to analyse exposure at multiple locations. It can statistically show whether different company sites work in the same way or not.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
849 kb