Go to abstract

Samenvatting

De Nationale Referentie Laboratoria van de 25 Europese lidstaten scoorden dit jaar goed bij de kwaliteitscontrole op Salmonella. Sinds 1992 zijn deze laboratoria verplicht deel te nemen aan deze kwaliteitstoets, het zogeheten ringonderzoek voor de typering van Salmonella. Zes laboratoria hadden een herkansing nodig.
Elke lidstaat wijst een laboratorium aan, het Nationale Referentie Laboratorium (NRL), dat Salmonella afkomstig uit monsters van levensmiddelen of dieren aantoont en typeert. Jaarlijks wordt gecontroleerd of de laboratoria hun werk goed uitvoeren. De laboratoria krijgen hiertoe twintig stammen Salmonella opgestuurd waarvan zij de juiste naam moeten achterhalen.
Naast de NRL's doen de zogeheten Enter-Net laboratoria (ENL's) mee aan de ringonderzoeken. Zij analyseren vooral monsters afkomstig van mensen. De NRL's wisten 95 procent van de stammen de juiste naam te geven. De ENL's konden dit van 91 procent van de stammen.
Enkele NRL's en ENL's zijn bovendien op hun expertise getoetst om een subtypering van soorten Salmonella te maken. Ze kregen tien stammen voorgelegd van twee soorten, te weten Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium. De NRL's hebben 98 procent van de S. Enteritidis-stammen goed getypeerd, de ENL's 89 procent. Iets lastiger was de typering van de S. Typhimurium-stammen. De NRLs konden dit bij 91 procent van de stammen. De ENL's voor 89 procent.
De organisatie van het ringonderzoek is in handen van het Communautair Referentie Laboratorium (CRL) voor Salmonella (CRL-Salmonella). De CRL-Salmonella is ondergebracht bij het RIVM. De organisatie van dit ringonderzoek wordt ondersteund door de Health Protection Agency (HPA) in Londen.

Abstract

Good results were achieved by the National Reference Laboratories of the 25 European member states during the quality control on Salmonella typing in 2007. Six laboratories were found to require a follow-up.
The laboratories have been under obligation to participate in this quality test (the inter-laboratory comparison study for typing of Salmonella) since 1992. Each member state has appointed one laboratory, the National Reference Laboratory (NRL), which detects and types Salmonella from samples isolated from animals and/or food products. The performance of these laboratories is tested yearly using 20 Salmonella strains to which they have to assign the correct name.
Enter-Net laboratories (ENLs) also participate in these studies, these laboratories examine mainly samples isolated from humans. The NRLs proved to be able to correctly name 95 percent of the strains, while the ENLs correctly named 91 percent of the strains.
Some NRLs and ENLs are also tested the phage typing of Salmonella on the basis of 10 strains of each Salmonella types; Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium. The NRLs typed 98 per cent of the S. Enteritidis strains correct and the ENLs 89 percent. The typing of S. Typhimurium strains proved to be more troublesome, with the NRLs typing 91 percent of the strains correctly and the ENLs 89 percent.
The Community Reference Laboratory for Salmonella (CRL-Salmonella) at the RIVM in the Netherlands organises this interlaboratory comparison study in cooperation with the Health Protection Agency (HPA) in London (UK).

Overig

Grootte
384KB