Evaporation of substances from a synthetic turf field with rubber granulate during a very hot day : Indicative measurements

Evaporation of substances from a synthetic turf field with rubber granulate during a very hot day : Indicative measurements

Go to abstract

Samenvatting

Ook bij zeer hoge temperaturen komen nauwelijks chemische stoffen vrij uit een kunstgrasveld met rubbergranulaat. De concentraties van de aangetroffen stoffen (vluchtige organische stoffen, aldehyden en PAKs) zijn zo laag dat ze naar verwachting geen gezondheidsrisico's veroorzaken. Dat blijkt uit een indicatieve studie van het RIVM waarvoor op een uitzonderlijke warme dag (37 graden Celsius) metingen zijn gedaan op een kunstgrasveld. De temperatuur van rubbergranulaat liep hierbij op tot 70 graden Celsius. Van één stof, formaldehyde, is de hoogst aangetroffen concentratie iets hoger dan de Nederlandse norm voor levenslange blootstelling. Het is niet uit te sluiten dat personen die daar gevoelig voor zijn lichte irritatieklachten kunnen ervaren. De kans hierop is echter klein en eventuele klachten zullen van korte duur zijn en verdwijnen zodra de blootstelling is beëindigd. Verder kunnen mensen een bepaalde geur hebben waargenomen, veroorzaakt door zogeheten cresolen. Deze stoffen kunnen namelijk al bij hele lage concentraties geroken worden. In algemene zin kan geur hinder veroorzaken, waaronder misselijkheid, zonder dat het schadelijk is voor de gezondheid. Als de geur verdwenen is, nemen deze klachten snel af. Deze indicatieve studie is uitgevoerd in opdracht van de GGD. Ouders van jonge sporters vroegen zich af of de conclusies van de RIVM studie uit 2016 nog gelden nu het opgewarmde rubbergranulaat warmer was (tot 70 graden Celsius) dan de temperatuur die toen was aangehouden (60 graden Celsius).

Abstract

RIVM investigated the release of chemical substances from a synthetic turf field during an exceptionally hot day (37 degrees Celsius). In this indicative study, hardly any chemicals were released from the rubber granulate, even when it reached very high temperatures (70 degrees Celsius). The concentrations of the substances found (volatile organic compounds, aldehydes and PAH) were so low that they are not expected to pose any risks to health.

The highest concentration of one substance, formaldehyde, was found to be slightly higher than the Dutch limit value for lifelong exposure. We cannot rule out the possibility that people who are sensitive to formaldehyde may experience slight irritation of the eyes, nose or throat at these concentrations. However, the chance of this happening is limited and any complaints will be of short duration and will disappear once the exposure has stopped.

Furthermore, at these temperatures people may notice a certain odor caused by so-called cresols. These substances can already be smelled at very low concentrations. In general, odor can cause discomfort, including nausea, without causing harm to health. When the odor disappears, the symptoms quickly decrease.

This indicative study was commissioned by the municipal public health service (GGD). Parents of young athletes wondered whether the conclusions of the RIVM 2016 study were still valid, since the rubber granulate was warmer (up to 70 degrees Celsius) than the maximum temperature tested during the previous study (60 degrees Celsius).

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
470 kb