Vaccination system feasibility test

Vaccination system feasibility test

Go to abstract

Samenvatting

Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil het aanbod aan vaccinaties voor volwassenen makkelijker en duidelijker aanbieden. Dan kunnen volwassenen beter van het hele aanbod gebruikmaken. Het is dan bijvoorbeeld mogelijk om de griep- en de coronaprik tegelijk te halen. Ook wil VWS nieuwe vaccinaties in de toekomst makkelijker, toegankelijker en sneller kunnen toevoegen.

Het RIVM heeft daarom verkend of het mogelijk is in Nederland alle vaccinaties voor volwassenen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en te organiseren. Dit houdt in dat er één organisatie is die alle vaccinaties voor volwassenen aanbiedt. Dat blijkt te kunnen. Het RIVM zou dan de landelijke regie over deze ‘vaccinatievoorziening’ hebben en de 25 GGD’en voeren de vaccinaties in hun regio uit. De voorziening zal in fases worden opgezet, omdat niet alle vaccinaties voor volwassenen tegelijk kunnen worden opgenomen.

Een aantal voorwaarden zijn belangrijk om deze vaccinatievoorziening mogelijk te maken. Zo moet deze goed worden voorbereid, moeten de gegevens goed worden geregistreerd en gedeeld met het RIVM, en moet er structureel geld voor zijn. Dit blijkt uit een verkenning van het RIVM, in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de 25 GGD’en.

Nu bieden verschillende instanties deze vaccinaties aan, zoals de GGD en de (huis)artsen. Al deze partijen selecteren de doelgroep op een andere manier. Dat geldt ook voor de manier waarop de doelgroep wordt uitgenodigd en de vaccinaties worden geregistreerd.

In deze zogeheten uitvoeringstoets beschrijft het RIVM op hoofdlijnen hoe zo’n vaccinatievoorziening eruit kan komen te zien. Deze beschrijving bevat de stappen om daartoe te komen, van besluitvorming en advies tot nazorg en toezicht. Het is een eerste onderzoek en geen plan om het uit te voeren. Zo’n plan wordt pas opgesteld nadat VWS een definitief besluit heeft genomen over het toekomstige vaccinatiestelsel.

De vaccinaties voor kinderen vallen buiten deze verkenning. Deze zijn goed georganiseerd in het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)).

Abstract

The Ministry of Health, Welfare and Sport wants to make it clearer to adults what vaccinations are available to them, while also making these vaccinations more accessible. This will make it easier for adults to make use of the full range of vaccination options, for example by getting the flu vaccine and the coronavirus vaccine at the same time. The Ministry also wants to make the process of adding new vaccinations easier, faster and more accessible.

RIVM has therefore explored the feasibility of having the Municipal Public Health Services take care of all vaccinations for adults in the Netherlands. This means a single organisation will be offering all vaccinations for adults. This appears to be feasible. In this scenario, RIVM would be responsible for the national coordination of this ‘vaccination service’, and the 25 Municipal Public Health Services would be administering the vaccines in their regions. The service will be expanded in stages, since it would not be possible to incorporate all vaccinations for adults at the same time.

Several preconditions are important to make the vaccination service possible. Among other things, it will require solid preparations, effective registration of data, sharing of these data with RIVM and structural funding. These are the results of an exploration by RIVM, in collaboration with the Netherlands Municipal Public Health Services and Medical Assistance in Accidents and Disasters (GGD GHOR Nederland) and the 25 Municipal Public Health Services.

Currently, vaccinations are offered by various bodies, including the Municipal Public Health Services, physicians and GPs. All of these parties have different criteria for including people in their target group. This also applies to the way in which members of the target group are invited to be vaccinated and how the vaccinations are registered.

In this so-called feasibility test, RIVM describes roughly what such a vaccination service would look like. This description includes the necessary steps to achieve this, from decision-making and advice to aftercare and supervision. This constitutes an initial study and is not yet a plan for making this reality. Such a plan will only be drawn up after the Ministry of Health, Welfare and Sport has taken a final decision on the future vaccination system.

This exploration did not consider vaccinations for children. These are currently organised effectively in the Dutch National Immunisation Programme.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1070 kb