Go to abstract

Samenvatting

Deze rapportage is een vervolg op het RIVM rapport Evaluating the Bonn Agreement and some key issues door een aantal correcties op de vorige exercitie toe te passen alsmede de laatste beslissingen in Marrakesh mee te nemen. De herziene evaluatie laat zien dat de uitkomsten voor de milieu-effectiviteit en kosten nauwelijks wijzigen. Onze herziene evaluatie onderstreept de hoofdconclusie uit de vorige rapportage dat zonder deelname van de VS het banken van hot air van cruciaal belang is voor het versterken van zowel de milieu- als de economische effectiviteit van het Protocol.

Abstract

This report updates RIVM's earlier evaluation of the Bonn Agreement by incorporating the impact of the Marrakesh Accords. Compared to our previous report, the impact on both the environmental effectiveness and economic efficiency is rather limited. Our updated evaluation underlines the main conclusion from our previous report that without US participation, banking large amounts of hot air is of absolute importance to improve both the environmental effectiveness and the economic efficiency.

Overig

Grootte
216KB