COVID-19 vaccination coverage in the Netherlands in 2021

COVID-19 vaccination coverage in the Netherlands in 2021

Go to abstract

Samenvatting

Op 6 januari 2021 begon in Nederland de vaccinatiecampagne tegen COVID-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. Het belangrijkste doel was om de kans op ernstige ziekte en sterfte door COVID-19 te verkleinen. In Nederland zijn in 2021 vier COVID-19-vaccins gebruikt, gemaakt door vier producenten: Pfizer, Moderna, AstraZeneca en Janssen. Voor Pfizer, Moderna en AstraZeneca zijn 2 doses vaccin aanbevolen, of 1 dosis na een infectie met het virus. Voor Janssen was 1 dosis genoeg. Voor mensen met een ernstige afweerstoornis waren om medische redenen 3 vaccindoses nodig. Deze vaccinaties worden de basisserie genoemd.

In 2021 zijn er naar schatting ruim 24 miljoen eerste en tweede vaccinaties gezet. Aan het einde van 2021 heeft naar schatting 87,4 procent van de 12-plussers ten minste één vaccinatie tegen corona gekregen. Voor de 18-plussers was dat 89,1 procent. Voor de basisserie heeft naar schatting 84,4 procent van de 12-plussers zich laten vaccineren en 86,0 procent van de 18-plussers. In verhouding hebben meer mensen uit de oudere leeftijdsgroepen zich laten vaccineren dan jongeren. Verder hebben in het oosten en zuidoosten van Nederland meer mensen zich laten vaccineren dan in het westen. In enkele gemeenten, zoals in de Biblebelt en grote steden, is de vaccinatiegraad lager dan gemiddeld.

De boostercampagne begon vanaf 18 november 2021, als eerste voor de oudste leeftijdsgroepen. Hiervoor zijn de vaccins Pfizer en Moderna gebruikt. In totaal zijn er in 2021 ruim 4 miljoen boostervaccinaties gezet. Twee maanden na de start had 56,6 procent van de 18-plussers een booster ontvangen.

De vaccins zijn gegeven door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en (84,8 procent), huisartsen (9,4 procent) en overige uitvoerders, zoals zorginstellingen (5,8 procent). Het RIVM krijgt informatie over het aantal vaccinaties dat in Nederland is verdeeld, het aantal vaccinaties dat door de GGD’en is gezet (CoronIT) en de vaccinaties die door huisartsen en overige uitvoerders zijn geregistreerd in CIMS. In CIMS staan de vaccinaties waarvan mensen toestemming gaven om de gegevens te delen met het RIVM.

Door de tijd heen zijn verschillende databronnen en methoden gebruikt om in kaart te brengen hoeveel mensen in Nederland zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Dat hing af van de beschikbaarheid van de data over de verdeelde en geregistreerde vaccinaties. Het RIVM rapporteerde elke week over de vaccinatiegraad in Nederland. Ook gaf het gegevens door aan European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)) zodat in de Europese Unie de vaccinatiegraad kon worden gevolgd. Daarnaast publiceerde VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) data op het Coronadashboard van de Rijksoverheid.

Abstract

On 6 January 2021, the vaccination campaign against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), the virus that causes COVID-19, started in the Netherlands. The goal of the vaccination campaign was to protect against severe illness and death due to COVID-19. In the Netherlands, four COVID-19 vaccines were used in 2021: Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Janssen. The recommended number of doses for the Pfizer, Moderna and AstraZeneca vaccines was 2 doses, or only 1 following a coronavirus infection. For the Janssen vaccine, 1 dose was sufficient. For immunocompromised individuals, 3 doses were recommended. These vaccinations formed the primary series.

In 2021, an estimated 24 million first and second vaccine doses were administered. It is estimated that 87.4% of those aged 12 and over and 89.1% of those aged 18 and over received at least one dose by the end of 2021. An estimated 84.4% of those aged 12 and over and 86.0% of those aged 18 and over completed the primary series. Vaccination uptake was generally higher in older age groups than in younger age groups. In addition, the eastern and south-eastern regions of the Netherlands had higher vaccination coverages than the western regions. Some municipalities, such as those in the bible belt and the larger cities, had a vaccination coverage below the national average.

The first booster campaign in the Netherlands, where the older age groups were given priority, started on 18 November 2021. The Pfizer and Moderna vaccines were used for this campaign. In total, more than 4 million booster vaccinations were administered in 2021. Two months after the start of the campaign, the booster vaccination coverage for those aged 18 years and over was 56.6%.
84.8% of vaccinations were administered by the Municipal Public Health Services (GGDs), 9.4% by general practitioners, and 5,8% by other vaccination administrators, including nursing homes. The National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) receives data on the number of vaccine doses distributed in the Netherlands, the number of doses administered by the GGDs as reported in CoronIT, and the number of doses administered by GPs and other vaccination administrators as reported in CIMS. CIMS contains the information on vaccinations where those who were vaccinated consented to sharing the data with RIVM.

Over time, depending on the availability of data in the various systems on the distributed vaccines and registered vaccinations, different data sources and methods were used to establish how many people were vaccinated in the Netherlands (vaccination coverage). Based on the data, the RIVM reported weekly updates on the vaccination coverage in the Netherlands. Data was also shared with the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) to enable European monitoring of the vaccination coverage. In addition, the Ministry of Health, Welfare and Sport published data on the Dutch government’s Coronavirus Dashboard.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2225 kb