Vaccination coverage and annual report of the National Immunisation Programme in the Netherlands, 2022

Vaccination coverage and annual report of the National Immunisation Programme in the Netherlands, 2022

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen. Het RIVM beschrijft elk jaar het percentage kinderen dat is gevaccineerd (vaccinatiegraad). Ook beschrijft het RIVM de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)).

Vaccinatiegraad
De vaccinatiegraad is lager dan vorig jaar. Het RIVM maakt zich zorgen om deze daling. Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziekten te voorkomen. Het RIVM vindt het daarom belangrijk dat alle betrokken partijen uitzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen.

Het RIVM weet niet precies hoeveel lager de vaccinatiegraad is. Dat komt doordat het sinds 1 januari 2022 de gegevens van een deel van de vaccinaties anoniem ontvangt. Dat gebeurt als mensen geen toestemming geven om hun gegevens met het RIVM te delen. Anonieme vaccinaties kunnen niet worden meegeteld voor de vaccinatiegraad, waardoor deze lager wordt gerapporteerd dan hij daadwerkelijk is. Het aantal vaccinaties dat niet kan worden meegeteld, is nu nog vrij klein. Een groot deel van de kinderen heeft namelijk al vóór 2022 de RVP-vaccinaties gehad.

Ontwikkelingen 2022
Door de coronamaatregelen kregen minder mensen een ziekte waartegen het RVP beschermt dan voor de coronapandemie. In 2022 is dat effect nog steeds te zien. Nieuw in het RVP is dat sinds 2022 ook jongens tegen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) worden gevaccineerd en dat de leeftijd voor de HPV-vaccinatie is verlaagd van 13 naar 10 jaar. Verder is er een HPV-inhaalcampagne gestart voor degenen die deze vaccinatie eerder niet kregen aangeboden of hebben gehaald. Op advies van de Gezondheidsraad krijgt iedereen die voor de HPV-vaccinatie in aanmerking komt vanaf september 2022 nog maar 2 in plaats van 3 vaccinaties.

In het voorjaar van 2022 bleek dat minder tieners een vaccinatie halen, zoals voor BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) en HPV. Een peiling van het RIVM liet zien dat iets meer ouders van jonge kinderen in 2022 negatiever denken over vaccineren dan in 2013; de meesten zijn er nog steeds positief over.

Abstract

In the Netherlands, children receive vaccinations against 12 infectious diseases that can be serious. Each year, RIVM describes the percentage of children who have been vaccinated (vaccination coverage). RIVM also describes the developments within the National Immunisation Programme (NIP).

Vaccination coverage
The vaccination coverage is lower than last year. RIVM is concerned about this decrease. A high coverage is important to continue to protect people against serious diseases and to prevent outbreaks of these diseases. RIVM therefore considers it important that all parties involved find out which measures can be taken to get the coverage as high as possible.

RIVM does not know exactly how much lower the vaccination coverage is. That is because data on some of the vaccinations are being anonymised with effect from 1 January 2022. This happens when people do not give permission to share their data with RIVM. Anonymous vaccinations cannot be counted towards the vaccination coverage, so the coverage is reported to be lower than it actually is. The number of vaccinations that cannot be counted is still quite small. A large proportion of the children have already had the NIP vaccinations before 2022.

Developments in 2022
Due to the coronavirus measures, fewer people contracted a disease against which the NIP protects than before the coronavirus pandemic. That effect persisted into 2022. New developments in the NIP as of 2022 are that boys will also be vaccinated against HPV and that the age for the HPV vaccination has been lowered from 13 to 10. Furthermore, an HPV catch-up campaign has been launched for those who have not previously been invited for this vaccination or who missed out. On the advice of the Health Council of the Netherlands, everyone who is eligible for HPV vaccination will receive only two instead of three vaccinations from September 2022.

In the spring of 2022, it turned out that fewer teenagers got vaccinated against for example MMR and HPV. A survey by RIVM showed that slightly more parents of young children think more negatively about vaccination in 2022 than in 2013. Most are still positive about it.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
7702 kb