Vaccination coverage National Immunisation Programme in the Netherlands. Reporting year 2024

Vaccination coverage National Immunisation Programme in the Netherlands. Reporting year 2024

Go to abstract

Samenvatting

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen dertien besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen. Het RIVM beschrijft elk jaar het percentage kinderen dat is gevaccineerd (vaccinatiegraad). Ook beschrijft het RIVM de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)).

Vaccinatiegraad
Het lijkt erop dat de vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters hetzelfde is als het jaar ervoor. Voor BMR bof, mazelen,rodehond (bof, mazelen,rodehond) (bof, mazelen, rodehond) en meningokokkenziekte ACWY is deze misschien zelfs iets hoger geworden. Bij oudere leeftijdsgroepen (vanaf 9 jaar) lijkt de vaccinatiegraad voor de meeste vaccinaties verder te zijn gedaald. De veranderingen in de vaccinatiegraad zijn zo goed als mogelijk ingeschat. Hierbij is rekening gehouden met anonieme vaccinaties.

Sinds 2022 ontvangt het RIVM een deel van de vaccinaties anoniem. Hierdoor weet het RIVM niet meer precies hoe hoog de vaccinatiegraad is. Het is namelijk niet mogelijk om anonieme vaccinaties mee te tellen. Dat komt doordat de informatie die nodig is om de vaccinatiegraad te bepalen dan niet bekend is. Bijvoorbeeld in welk jaar het gevaccineerde kind is geboren. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad.

Ontwikkelingen 2023
Besmettelijke ziekten kwamen door de maatregelen tijdens de coronacrisis minder vaak voor, ook de ziekten waartegen vanuit het RVP wordt gevaccineerd. In 2023 zijn er weer meer mensen die bof, meningokokkenziekte of kinkhoest kregen dan tijdens de pandemie.

Nieuw is dat de Jeugdgezondheidszorg ( JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)) vanaf griepseizoen 2023/2024 ook de griepvaccinatie voor zwangeren zonder medische indicatie uitvoert. Verder kregen de nog niet (volledig) gevaccineerde jongeren tot en met 26 jaar de kans om zich nog tegen HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) te laten vaccineren.

Een peiling van het RIVM in 2023 liet opnieuw zien dat de meeste ouders positief denken over vaccineren. Dat jaar waren iets minder ouders van kinderen van 9 tot en met 14 jaar positief over vaccineren dan in 2022. Bij ouders van kinderen die jonger zijn dan 3,5 jaar was dat niet te zien.

Abstract

In the Netherlands, children can be vaccinated against 13 infectious diseases that could have serious consequences. Every year, RIVM reports the percentage of children who are vaccinated (the vaccination coverage). RIVM also outlines developments in the National Immunisation Programme (NIP).

Vaccination coverage
It appears that the vaccination coverage for infants and toddlers is the same as last year. For MMR (measles, mumps, rubella) and meningococcal ACWY disease, the vaccination coverage may have even increased slightly. In older age groups (9 years and over), the coverage for most vaccinations has continued to fall. The changes in vaccination coverage have been estimated as accurately as possible, taking into account anonymous vaccinations.

Since 2022, RIVM has been receiving anonymised data for some vaccinations. This means that RIVM no longer knows exactly how high the vaccination coverage is. Anonymous vaccinations cannot be included in vaccination coverage calculations. This is because the information necessary to determine vaccination coverage is unknown, such as the year in which the vaccinated child was born. The registered vaccination coverage is therefore lower than the actual vaccination coverage.

Developments in 2023
Infectious diseases, including diseases for which vaccinations are available through the NIP, occurred less frequently due to the measures taken during the COVID-19 pandemic. In 2023, more people contracted mumps, meningococcal disease, or whooping cough than during the pandemic.

A new development is that, from the 2023/2024 flu season, pregnant women without a medical indication can turn to Youth Healthcare Services (JGZ) to get vaccinated against the flu. In addition, young people up to and including the age of 26 who were not yet fully vaccinated have been given the opportunity to get vaccinated against HPV.

An RIVM survey in 2023 showed once again that most parents have a positive view of vaccination. That year, slightly fewer parents of children aged 9-14 felt positively about vaccination compared to 2022. This difference was not observed among parents of children under the age of 3.5 years.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
4708 kb