Waterpokken in Nederland : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad

Waterpokken in Nederland : Achtergrondinformatie voor de Gezondheidsraad

Go to abstract

Samenvatting

Waterpokken is een ziekte die wordt veroorzaakt door een infectie met het varicellazostervirus (VZV). Nadat iemand waterpokken heeft gekregen, blijft het virus in het lichaam achter zonder actief te zijn. Als het virus later weer actief wordt, kan het gordelroos veroorzaken. In Nederland bepaalt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) welke vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma worden aangeboden. De minister neemt die beslissing op basis van een advies van de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad bereidt nu een advies voor over vaccinatie tegen waterpokken. Als ondersteuning van het advies door de Gezondheidsraad heeft het RIVM achtergrondinformatie verzameld over vaccinatie tegen waterpokken. Dit overzicht biedt onder meer informatie over het aantal mensen in Nederland dat per jaar ziek wordt, de werkzaamheid en veiligheid van vaccins en de mening van het publiek over waterpokkenvaccinatie. Waterpokken begint meestal met lichte koorts en hangerigheid (bij kinderen). Na 1 of 2 dagen ontstaan kleine bultjes op het lichaam, beginnend op het hoofd of de romp. Deze bultjes ontwikkelen zich tot blaasjes die jeuk veroorzaken en na een paar dagen tot korstjes indrogen. De ziekteverschijnselen duren ongeveer een week. Waterpokken verloopt meestal mild. Soms kan het ernstige complicaties veroorzaken, bijvoorbeeld aantasting van het centrale zenuwstelsel, longontsteking, of bacteriƫle infecties. Mensen overlijden bijna nooit aan waterpokken. Bijna iedereen in Nederland krijgt vroeg of laat de waterpokken; het komt het meest voor bij kinderen onder de 5 jaar.

Abstract

Varicella (chickenpox) is a disease caused by infection with the varicella-zoster virus (VZV). After someone has contracted varicella, the virus remains in the body without being active. If, at a later stage, the virus becomes active again, it can cause herpes zoster (shingles).

In the Netherlands, the Minister of Health, Welfare and Sport determines which vaccinations are offered through the National Immunisation Programme, basing his or her decision on the advice of the Health Council. The Health Council is now preparing its advice on vaccinating against varicella.

To support the Health Council's advice, the RIVM has gathered background information on vaccination against varicella. This overview provides, among other things, information on the number of people in the Netherlands who fall ill each year, the efficacy and safety of vaccines, and the public's opinion on varicella vaccination.

Varicella usually starts with mild fever and lethargy (in children). After 1 or 2 days, small vesicles appear on the body, starting on the head or torso. These vesicles develop into blisters that cause itching and then dry out into crusts after a few days. The symptoms last about a week.

Varicella is usually mild. It can sometimes cause serious complications, such as central nervous system manifestations, pneumonia or bacterial infections. People rarely die from varicella. Almost everyone in the Netherlands contracts varicella sooner or later; it is most common, however, in children under 5 years of age.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
1947 kb