Go to abstract

Samenvatting

Omwonenden van veehouderijen hebben minder vaak allergie, astma en chronische luchtwegaandoeningen (COPD) dan mensen op grotere afstand. Maar COPD-patiƫnten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die elders wonen. Ze hebben vaker last van bijvoorbeeld luchtweginfecties, longontsteking en een piepende ademhaling. Ook gebruiken ze meer medicijnen. Dit verband wordt sterker, als er meer veehouderijen zijn in de woonomgeving. Verder zijn er aanwijzingen dat omwonenden van pluimveebedrijven vaker longontsteking hebben. Dat blijkt uit een overzicht van de beschikbare kennis over wonen nabij de veehouderij. Dit onderzoek is een update van een literatuurstudie uit 2008; sindsdien zijn meer gegevens gepubliceerd en is ook in Nederland onderzoek gedaan onder omwonenden. In tegenstelling tot de meeste eerder uitgevoerde studies zijn daarbij niet alleen zelfgerapporteerde klachten meegenomen, maar ook gegevens van huisartsen. Bovendien zijn in de leefomgeving stoffen en micro-organismen gemeten om zo een indruk te krijgen van de mate waarin omwonenden eraan blootgesteld staan. De laatste jaren is er veel belangstelling voor het verband tussen de blootstelling aan endotoxinen en gezondheidsklachten. Endotoxinen zijn onderdelen van bacteriƫn waaraan zowel schadelijke als beschermende effecten voor de gezondheid worden toegeschreven. Ook wordt veel gekeken naar de rol van fijnstof bij klachten in de omgeving van veehouderijen. Deze rol is niet helemaal duidelijk, omdat kennis over effecten van fijnstof vooral is gebaseerd op onderzoek in stedelijke omgevingen. De samenstelling van het fijnstof daar, vooral afkomstig van wegverkeer, is gedeeltelijk anders dan die op het platteland, Hierdoor kunnen de risico's voor de gezondheid verschillen. In deze literatuurstudie is ook gekeken naar gezondheidseffecten van diverse micro-organismen die in stallen aanwezig zijn en die ziekten kunnen overdragen aan de mens. Veehouders, medewerkers en dierenartsen hebben een verhoogd risico op infectieziekten afkomstig van micro-organismen. Momenteel is er te weinig bekend om wetenschappelijk onderbouwde uitspraken te doen over het infectierisico voor omwonenden, met uitzondering van dat van Q-koorts. Daarover zijn meer gegevens bekend vanwege de uitbraak van Q-koorts in Nederland tussen 2007 en 2011.

Abstract

People living near livestock farms have a lower incidence of allergy, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) than people living further away from such farms. However, COPD patients living near livestock farms more frequently experience respiratory problems than COPD patients living elsewhere. For instance, they suffer more often from respiratory tract infections, pneumonia and wheezing, and they use more medication. This correlation becomes stronger as the number of livestock farms in the patient's living environment increases. There are also indications of a higher incidence of pneumonia among people living near poultry farms. These are some of the conclusions of a review of the available data on the health impact of living near livestock farms. The review is an update of a study of the scientific literature performed in 2008. Since then, more data have been published and research on the health of people living near livestock farms has also been conducted in the Netherlands. In contrast to most previous studies, that research was not only based on self-reported complaints, but also on data collected by general physicians. In addition, measurements of the levels of various substances and micro-organisms in the living environment were performed to assess to what extent the local residents are exposed. In the past few years, there has been much interest in the possible links between exposure to endotoxins and health problems. Endotoxins are parts of bacteria that are believed to have both harmful and protective effects on human health. Extensive attention is also devoted to the possible role of particulate matter in health problems experienced by people living near livestock farms. That role is not entirely clear, since information about the effects of particulate matter is mainly based on research conducted in urban areas. Particulate matter in urban environments is mainly produced by road traffic and its composition differs to some extent to that of particulate matter in rural areas. As a result, it may also pose different health risks. This review of the scientific literature also examined the health effects of various micro-organisms found in stables that can transfer animal diseases to humans. Livestock farmers, farm employees and veterinarians all have an elevated risk of contracting infectious diseases from these micro-organisms. Insufficient information is currently available to draw any scientifically sound conclusions about the infection risk for local residents, with the exception of Q fever (due to an outbreak in the Netherlands in 2007-2011).

Overig

Grootte
0MB