Samenvatting

De Nederlandse overheid streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt, zodat er zo min mogelijk afval ontstaat. Matrassen vormen een groot deel van het huishoudelijk afval, daarom is het goed om ze te recyclen. Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) uitgezocht of de recycling van gebruikte matrassen risico’s met zich meebrengt. Daarvoor is het belangrijk om te weten welke stoffen aanwezig zijn in de oude matrassen die nu bij recycling terechtkomen. En nieuwe matrassen moeten goed en veilig gerecycled kunnen worden. Daarom is het belangrijk dat ontwerpers en fabrikanten van matrassen hier in een vroeg stadium bij stilstaan. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat er bij het maken, gebruiken en recyclen geen stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de gezondheid of het milieu. Het meenemen van veiligheid en duurzaamheid van chemische stoffen als harde eis in het ontwerpproces wordt ook wel ‘Safe&Sustainable-by-Design’ genoemd. Het RIVM heeft een brochure gemaakt voor ontwerpers en mstrasfabrikanten, waarin dit begrip wordt toegelicht. Ook biedt het RIVM informatie en tips voor het ontwerpen van een veilige én duurzame matrassen. Wilt u meer weten over onze publicatie? Mail dan naar info@rivm.nl

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu