Go to abstract

Samenvatting

Mensen die te veel retinol (de actieve vorm van vitamine A) binnenkrijgen, kunnen problemen krijgen aan hun lever. Zwangere vrouwen lopen het risico dat er problemen ontstaan bij de ontwikkeling van hun ongeboren kind. Daarom is voor verschillende leeftijdsgroepen een maximum bepaald voor de hoeveelheid retinol die ze mogen binnenkrijgen, de zogeheten aanvaardbare bovengrens. Retinol zit in bepaalde voedingsmiddelen, zoals producten die lever bevatten, maar kan ook via supplementen worden ingenomen. Het RIVM heeft voor de verschillende leeftijdsgroepen berekend hoeveel retinol zij via voeding binnenkrijgen. Op basis hiervan is vervolgens geschat hoeveel retinol deze leeftijdsgroepen maximaal via supplementen kunnen innemen totdat de aanvaardbare bovengrens wordt bereikt. Afhankelijk van de leeftijd ligt bij 5 tot 33 procent van de kinderen tot en met 3 jaar de retinolinname boven de aanvaardbare bovengrens; zij eten vaak producten die veel retinol bevatten, zoals smeerleverworst. Bij meer dan 95 procent van de kinderen van 4 tot en met 14 jaar blijft de retinolinname uit de voeding onder de bovengrens. Zij zouden, afhankelijk van de leeftijd, naast de voeding nog circa 100 tot 950 microgram retinol per dag kunnen binnenkrijgen uit supplementen totdat de bovengrens wordt bereikt. Voor jongens en mannen vanaf 15 jaar is deze 'ruimte' circa 1450 microgram per dag. Voor vrouwen die de overgang hebben doorgemaakt, is een lagere maximale inname vastgesteld vanwege het risico op botontkalking. Hun veilige maximale 'ruimte' uit supplementen komt op circa 400 microgram per dag. Voor vrouwen in de vruchtbare leeftijd is er 'ruimte' voor maximaal 1200 microgram per dag. Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn te weinig voedselconsumptiegegevens bekend om deze 'ruimte' vast te stellen. Aanbevolen wordt om deze gegevens ook voor deze groepen regelmatig te verzamelen. Hetzelfde geldt voor kinderen onder de twee jaar, waarvoor geen recente voedselconsumptiegegevens beschikbaar zijn.

Abstract

Too high intake of vitamin A (retinol) may result in toxicity of liver and during pregnancy, in problems in the development of an unborn child. Therefore a tolerable upper intake limit has been set. Vitamin A is present in foods, but also in some dietary supplements. The RIVM calculated the vitamin A intake from food sources in the Dutch population. Based on this information the maximum amount that can be consumed from dietary supplements was estimated. About 5-33% of the children aged 0-3 years old had retinol intakes above the tolerable upper intake level. They often consume foods with a relatively high retinol level, like liver sausage. For children aged 4-14 years old more than 95% had retinol intakes below the upper intake limit. Depending on age, their maximum daily dosage is circa 100 to 950 microgram retinol, besides the intake from food. For boys and men aged 15 years and older the safe maximum is circa 1450-1500 microgram retinol per day. For postmenopausal women there is a lower advised maximum intake due to the risk of osteoporosis. Their safe maximum daily dosage retinol from supplements is circa 400 microgram. For women of childbearing age the safe maximum is circa 1200 microgram per day. Too little food consumption data are available for pregnant and breastfeeding women to calculate a specific safe maximum daily dosage. It is recommended to collect these data regularly for these groups. Similar is recommended for young children aged 2 years or younger, as no recent food consumption data is available in the Netherlands.

Overig

Grootte
688KB