Samenvatting

Ter bepaling van de acute toxiciteit van een aantal biociden is vergelijkend kortdurend onderzoek met waterorganismen uitgevoerd. Daphnia magna en de twee geteste groene algen (Chlorella pyrenoidosa en Scenedesmus pannonicus) bleken voor alle onderzochte biociden gevoeliger te zijn dan de vissen (Poecilia reticulata en Oryzias latipes). De NOEC-waarden (No Observed Effect Concentrations) varieren van 0,0056 - 1,0 mg/l voor algen en kreeftachtigen en van 0,18 - 10 mg/l voor vissen. Met uitzondering van Barquat MB 50 zijn de toegepaste gebruiksdoseringen minstens 10 maal hoger dan de concentraties waarbij 100% effect werd waargenomen bij algen en kreeftachtigen ; bij Barquat MB 50 is er echter wel overeenstemming.

Overig

Grootte
573KB