Go to abstract

Samenvatting

Het beleid van het ministerie van VROM is gericht op duurzaam gebruik van de bodem. Bodembeheer kan het functioneren (de ecosysteemdiensten) van de bodem beinvloeden, en op deze manier een rol spelen om de gewenste kwaliteit van de bodem te verkrijgen. In dit rapport wordt het effect van verschillende bodembeheersmaatregelen in de melkveehouderij en in de akkerbouw op ecosysteemdiensten beschreven aan de hand van studies die in de literatuur beschreven zijn.

Abstract

Abstract not available

Overig

Grootte
179KB