Exploratory study into the feasibility of a health study for Schiphol workers

Exploratory study into the feasibility of a health study for Schiphol workers

Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM onderzoekt sinds 2017 mogelijke effecten van langdurige blootstelling aan ultrafijnstof op de gezondheid van omwonenden van Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (IenW) heeft het RIVM gevraagd om te verkennen of het haalbaar is dit onderzoek uit te breiden naar mogelijke gezondheidseffecten bij mensen die op Schiphol in de buurt van de vliegtuigen werken. De aanleiding hiervoor is een motie in de Tweede Kamer.

Het blijkt praktisch niet mogelijk om gezondheidseffecten bij de platformmedewerkers binnen de opzet van het onderzoek naar omwonenden te bestuderen. Hiervoor zijn onder andere administratieve gegevens nodig over de aard en werkomstandigheden van oudmedewerkers. Maar de administratie van de vele organisaties waar platformmedewerkers voor werken, is onvolledig of gaat niet ver genoeg terug in de tijd. De weinige gegevens die er wel zijn mogen maar beperkt worden gebruikt vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verder zijn er inhoudelijke verschillen met het onderzoek naar omwonenden. Naar verwachting staan platformmedewerkers tijdens hun werk aan hogere concentraties ultrafijnstof bloot dan omwonenden. Ook worden platformmedewerkers aan meer luchtvervuilende stoffen blootgesteld dan ultrafijnstof. Bijvoorbeeld via de dieselmotoremissies van bagagekarretjes en de uitstoot van vliegtuigmotoren. Dit vraagt om een bredere blik naar gezondheidseffecten bij platformmedewerkers dan alleen van ultrafijnstof.

Een ander type gezondheidsonderzoek is wel mogelijk, namelijk onderzoek naar onder andere de long- en hartfunctie en bloed en urine bij medewerkers die er nu werken. De resultaten geven een indicatie maar geen zekerheid over ziekten die door een langdurige blootstelling aan ultrafijnstof kunnen ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn beroerte, COPD, longkanker en aandoeningen van het zenuwstelsel. Het duurt jaren om met zekerheid te zeggen wat de effecten van een langdurige blootstelling aan ultrafijnstof op de gezondheid van huidige medewerkers zijn.

Abstract

Since 2017, RIVM has been looking into the possible effects of long-term exposure to ultrafine particles on the health of people who live in the vicinity of Schiphol. As a response to a motion proposed in the House of Representatives of the Netherlands, the Ministry of Infrastructure and Water Management (IenW) asked RIVM to explore if it is feasible to expand this study to include possible effects of ultrafine particles on the health of people who work near aircraft at Schiphol.

RIVM has concluded that it is not feasible to include a study of these effects on platform workers in the existing study for local residents. Administrative data on the nature and labour conditions of former workers would be needed but the administrations of the many organisations for which platform workers work are incomplete or do not go back far enough. The little data that is available may only be used to a limited extent because of the General Data Protection Regulation (GDPR).

There are, furthermore, substantive differences with the study involving local residents. The expectation is that platform workers are exposed to higher concentrations of ultrafine particles than local residents. They are, moreover, not solely exposed to ultrafine particles but to multiple air pollutants, such as emissions from diesel-powered baggage trucks and aircraft engines, which means these investigations should not be limited to ultrafine particles.

A different type of study, involving among others examination of lung and heart function and blood and urine of current workers, would be possible. The results would not give any certainty regarding diseases that can arise as a result of long-term exposure to ultrafine particles, but they would give an indication. Examples include strokes, COPD, lung cancer and conditions of the nervous system. It will take years to determine the effects of long-term exposure to ultrafine particles on the health of current Schiphol workers with any certainty.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Resterend

Grootte
816 kb