Go to abstract

Samenvatting

In dit rapport is de vitamine A inneming getoetst aan de behoefte. Voor 17 tot 30 procent van de volwassenen bleek de inneming inadequaat. Voor een aanzienlijk aantal daarvan was de vitamine A inneming meer dan 20 procent lager dan het niveau nodig om een adequate levervoorraad te kunnen handhaven. De gebruikte voedselconsumptiegegevens zijn afkomstig uit VCP-3 (1997/1998). De toegepaste methode is beschreven in een voorgaand rapport: 'Methode voor schatting van de prevalentie van inadequate innemingen van micronutrienten' (Waijers et al., 2004). De inneming van en behoefte aan vitamine A, een verzamelnaam voor retinol en provitamine A carotenooden, wordt uitgedrukt in retinolequivalenten. Omdat in Nederland nog verouderde equivalenties gebruikt worden, is voor dit rapport het aantal retinolequivalenten voor alle producten in het NEVO-bestand 2001 geschat uitgaande van de hogere omrekeningsfactoren. Vervolgens is uit de waargenomen inneming de gebruikelijke vitamine A inneming geschat. De Nederlandse voedingsnorm voor vitamine A dateert uit 1989. Voor de meeste leeftijdscategorieen zijn geen gegevens beschikbaar betreffende de gemiddelde behoefte. Daarom zijn deze geschat met behulp van een formule overgenomen van het Amerikaanse Institute of Medicine en karakteristieken van de Nederlandse bevolking. Aan de hand van de gebruikelijke innemingverdeling en de vitamine A behoefte is met behulp van de waarschijnlijkheidsbenadering het percentage individuen geschat waarvoor de inneming lager was dan de behoefte. De betekenis voor de gezondheid van de marginale vitamine A voorziening voor een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking dient nader te worden onderzocht. Daarnaast moeten ontwikkelingen in de vitamine A voorziening nauwlettend worden gevolgd.

Abstract

In this report vitamin A intake is assessed. From these analyses, 17 to 30 per cent of the adults in our study were found to have an inadequate vitamin A intake to maintain sufficient vitamin A stores. A substantial proportion of these individuals had a level of intake greatly less than required. Our data were taken from the third Dutch National Food Consumption Survey (1997/98) and we applied a method proposed in a previous study (Waijers et al., 2004), taking into account within- and between-individual variation in intakes and requirements. The term vitamin A refers to retinoids and provitamin A carotenoids, with vitamin A intake expressed in retinol equivalents. Because retinol equivalent ratios used in the Netherlands are dated, we estimated retinol (activity) equivalents for all products in the Dutch food composition table from 2001. Next, we estimated the usual vitamin A intake from the observed intakes. We also estimated average vitamin A requirements, adapting a formula from the American Institute of Medicine, using characteristics of the Dutch population. The probability approach was then applied to estimate the proportion of individuals with an intake under their requirement, combining the usual intake and the requirement distribution. Considering the inadequate vitamin A supply to a considerable proportion of the Dutch population we recommend sound monitoring of developments in the vitamin A intake and investigation of the health consequence of the current low vitamin A supply.

Overig

Grootte
261KB