Vitamin K prophylaxis in newborns : Policy preparation analysis

Vitamin K prophylaxis in newborns : Policy preparation analysis

Go to abstract

Samenvatting

Vitamine K zorgt voor een goede bloedstolling. Een tekort kan bij pasgeboren baby's bloedingen veroorzaken. Deze bloedingen kunnen ernstig zijn, vooral als ze in de hersenen ontstaan. Om een tekort te voorkomen, krijgen baby's direct na de geboorte vitamine K-druppels toegediend. Kinderen die flesvoeding krijgen, zijn hiermee genoeg beschermd. Voor borstgevoede zuigelingen is deze dosering genoeg voor een week. Hun ouders wordt daarom geadviseerd om hen daarna drie maanden lang elke dag vitamine K-druppels te geven. Een deel van de zuigelingen blijkt de vitamine K-druppels niet goed in het lichaam op te nemen. Ze zijn daardoor niet genoeg beschermd tegen bloedingen door een vitamine K-tekort. Bij welke zuigelingen dit zo is, is bij de geboorte niet te bepalen. Daarom heeft de Gezondheidsraad in 2017 geadviseerd om vitamine K voor zuigelingen die borstvoeding of hypoallergene flesvoeding krijgen in een andere vorm te geven. En wel via een eenmalige injectie in de spier vlak na de geboorte. Op deze manier wordt vitamine K beter in het lichaam opgenomen. In buitenlandse studies zijn hier goede resultaten mee gehaald. Het ministerie van VWS heeft om aanvullende informatie gevraagd om een afgewogen besluit te kunnen nemen. Het RIVM heeft deze informatie over bijvoorbeeld kosten, de uitvoerbaarheid en draagvlak onder professionals bij elkaar gezet. Het is aan het ministerie om te beslissen of het vitamine K-beleid voor zuigelingen wordt herzien en op welke manier.

Abstract

Vitamin K ensures adequate blood clotting. A shortage can cause bleeding in newborns. This bleeding can be serious, especially if it occurs in the brain. Vitamin K drops are administered to babies immediately after birth in order to prevent any shortage. Infants who are bottle-fed are sufficiently protected in this regard. For infants who are breastfed, the initial administration of vitamin K is sufficient for one week. After that, their parents are therefore advised to give them vitamin K drops each day for three months.

However, some infants are not able to effectively absorb the vitamin K drops. As a result, they are not sufficiently protected against bleeding resulting from a vitamin K shortage. It is not possible to identify these infants at birth. In 2017, The Health Council of the Netherlands therefore recommended administering vitamin K via a different method to infants who are breastfed or fed with hypoallergenic baby formula: namely via a one-time intramuscular injection soon after birth. This method results in a better absorption of the vitamin K by the body. Studies carried out outside the Netherlands have demonstrated good results using this method.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
2397 kb