Nutritional status studies by RIVM. A guide for long-term, broader programming and prioritisation

Nutritional status studies by RIVM. A guide for long-term, broader programming and prioritisation

Go to abstract

Samenvatting

Een voedingsstatusonderzoek beoordeelt de hoeveelheid vitamines en mineralen (microvoedingsstoffen) die mensen in hun lichaam hebben. Dit is voor de meeste voedingsstoffen de beste methode en gebeurt meestal door bloed of urine te analyseren. Daaruit blijkt of mensen te veel of te weinig voedingsstoffen in hun lichaam hebben. Deze informatie wordt gebruikt om in kaart te brengen hoeveel voedingsstoffen inwoners van Nederland binnenkrijgen. Ook wordt het gebruikt om het advies van de Gezondheidsraad over voedingssupplementen en het voedingsbeleid van de overheid te onderbouwen.

Het RIVM heeft nu een overzicht gemaakt van het voedingsstatusonderzoek dat het tussen 2005 en 2019 heeft gedaan. Op basis hiervan kan worden bepaald naar welke voedingsstof meer onderzoek nodig is. Dit blijkt bijvoorbeeld hoog nodig te zijn voor vitamine B2, D, ijzer, jodium en calcium. Voor de meeste stoffen is dit signaal al eerder gegeven.

Er zijn namelijk aanwijzingen dat volwassenen en zwangeren te weinig vitamine B2 binnenkrijgen, en zwangeren te weinig vitamine D. Meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd krijgen mogelijk te weinig ijzer binnen. Deze tekorten kunnen bijvoorbeeld vermoeidheid veroorzaken. Verder is onderzoek nodig naar jodium in de urine bij kinderen en zwangere vrouwen; bij zwangeren is dat al begonnen. Volwassenen, kinderen en zwangeren krijgen mogelijk te weinig calcium binnen.

Deze aanwijzingen komen uit de Voedselconsumptiepeiling (VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) waarvoor mensen zelf opgeven hoeveel ze eten en drinken. Een voedingsstatus onderzoek kan checken of er ook echt te weinig voedingsstoffen in het lichaam zitten. Als dat het geval is, kan er beleid voor worden gemaakt.

Een voedingsstatusonderzoek is ook geschikt voor voedingsstoffen die niet of moeilijk via de VCP in kaart kunnen worden gebracht, zoals jodium of vitamine D. Verder kan een voedingsstatusonderzoek nuttig zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor sommige bevolkingsgroepen is er nu nog weinig over bekend.

Het RIVM wil het voedingsstatusonderzoek in de toekomst beter uitvoeren en doet daar aanbevelingen voor. Zo is het belangrijk beter in kaart te brengen voor welke voedingsstof onderzoek gewenst is. Ook kan tijd en geld worden bespaard door de inname van meerdere voedingstoffen tegelijk te bepalen; dat gebeurt nu per stof. Dit kan door een structureel plan voor de toekomst te maken om meerdere voedingsstoffen tegelijk te onderzoeken.

Abstract

A nutritional status study assesses the amounts of vitamins and minerals (micronutrients) in people’s bodies. This is the best assessment method for most nutrients. It is usually done by analysing blood or urine. The outcome shows whether people have too much or too little of certain nutrients in their bodies. This information is used to compile an overview of the nutrient intake of the Dutch population. It is also used to support the recommendations of the Health Council of the Netherlands about nutritional supplements and the government’s nutrition policy.

RIVM has now compiled an overview of the nutritional status studies it carried out between 2005 and 2019. The outcomes make it possible to determine which nutrients require further research. For example, more research is urgently needed into vitamins B2 and D, iron, iodine, and calcium. For most of these nutrients, this need has been identified before.

This is because there are indications that adults and pregnant women ingest too little vitamin B2 and pregnant women also ingest too little vitamin D. In addition, girls and women of child-bearing age may be ingesting too little iron. Deficits of these nutrients may cause various symptoms, such as fatigue. Further research is also required into the level of iodine in the urine of children and pregnant women. For the latter group, this research is already under way. Finally, adults, children and pregnant women may be ingesting too little calcium.

These indications originate from the Dutch National Food Consumption Survey (Voedselconsumptiepeiling, VCP), as part of which people self report the amounts that they eat and drink. By carrying out a nutritional status study, it is possible to verify whether there are indeed insufficient nutrients in the body. In that case, the issue can be addressed through policy.

A nutritional status study is also suitable for nutrients about which the VCP can reveal little or no information, such as iodine or vitamin D. Moreover, a nutritional status study may be useful for certain population segments, such as young children and pregnant women. There is currently a lack of information regarding some of these population segments.

In the future, RIVM would like to improve the quality of its nutritional status studies. It has made a number of recommendations to that end. Firstly, it is important to gain a better understanding of which nutrients require research. Secondly, it may be possible to save time and money by determining the intake levels of multiple nutrients at the same time. This is currently done for each nutrient separately. To enable research into multiple nutrients simultaneously, a structural plan for the future must be drawn up.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
715 kb