Go to abstract

Samenvatting

Het RIVM heeft in kaart gebracht wat volwassenen in de periode 2012-2014 aten en dronken. Vervolgens is dat vergeleken met de richtlijnen voor gezonde voeding van de Gezondheidsraad uit 2015. Dit rapport beschrijft de situatie van de voedselconsumptie in Nederland voordat de richtlijnen van kracht werden. De consumptie van een aantal productgroepen zit in de buurt van de aanbevolen hoeveelheden in de richtlijnen. Een paar andere staan er verder van af. Meer dan de helft van de volwassenen eet de aanbevolen enkele porties zuivel per dag. Daarnaast is ongeveer twee derde van de geconsumeerde smeer- en bereidingsvetten smeerbaar of vloeibaar; de richtlijn beveelt aan vetten zo veel mogelijk in deze vorm te gebruiken. Ook eet bijna de helft van de volwassen Nederlanders conform de desbetreffende richtlijn minstens 90 gram bruin en volkoren graanproducten per dag. Minder goed gaat het bijvoorbeeld met de consumptie van groente: slechts 15 procent van de volwassenen eet de aanbevolen hoeveelheid van dagelijks 200 gram groente. Eenzelfde percentage haalt de richtlijn voor fruit (200 gram fruit). Verder eet circa een op de vijftien volwassenen de aanbevolen hoeveelheid noten van 15 gram of meer per dag. Peulvruchten staan eens in de drie weken op het menu, in plaats van wekelijks. Ook drinkt vrijwel iedereen suikerhoudende dranken (inclusief vruchtensappen): gemiddeld twee kleine glazen per dag terwijl de Gezondheidsraad aanbeveelt daar zo min mogelijk van te nemen. Dit onderzoek, uitgevoerd onder ruim duizend volwassenen, maakt deel uit van een breder onderzoek naar de voedselconsumptie in Nederland van 1 tot 79-jarigen in de periode 2012-2016. De eindresultaten over de volledige onderzoeksperiode, inclusief de inname van voedingsstoffen worden in 2018 verwacht.

Abstract

In 2015, the Netherlands Health Council formulated guidelines for a healthy diet. Applying the guidelines retrospectively, this RIVM report describes how adults in the Netherlands ate and drank in 2012-2014. The guidelines recommend specific amounts of consumption for a number of food groups; the 2012-2014 data confirmed that some of these were close to the recommended amounts, although others were further away.

For example, over 50% of adults eat the recommended two portions of dairy a day. In addition, about 66% of the spreads and cooking fats used are in spreadable or liquid form; the Health Council recommends using fats as much as possible in this way. In addition, almost 50% of Dutch adults eat 90 grams of brown and whole grain cereal products a day which matches the recommendations in the guidelines.

Less well, only 15% of adults eat the recommended amount of 200 grams of vegetables a day. This percentage also applies to the guideline for fruit (200 grams of fruit each day). In addition, only 6% of adults eat the recommended 15 grams of nuts or more a day and legumes are eaten just once in three weeks, instead of weekly. Almost everyone drinks sugary drinks (including fruit juices), on average, two small glasses a day, while the advice is to drink as little as possible.

This study of over a thousand adults is part of a broader study of the food consumed by 1-79 year-olds in the Netherlands in the period 2012-2016. The final results for the full research period, including the results on the intake of nutrients, are expected in 2018.

Resterend

Grootte
836KB