Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport is gewijd aan de vragen: Hoeveel gezondheidswinst is nog te behalen met preventie? Welke interventies leveren de meeste winst? Deze vragen worden opgeroepen nu steeds meer blijkt dat financiele beperkingen dwingen tot het maken van keuzen. Voor een vijftal interventiemethoden (GVO, vaccinatie, wet- en regelgeving, primaire preventie door gerichte medicatie en screening) is aan de hand van illustratieve voorbeelden gekeken naar de theoretisch te behalen en feitelijk behaalde gezondheidswinst en naar de knelpunten die zich voordoen bij het in de praktijk realiseren van gezondheidswinst. Met preventie is in het verleden al veel gezondheidswinst behaald. Om deze winst te behouden en verder uit te breiden is een programmatische preventiestrategie nodig, waarin door middel van een strakke regie en participatie van alle betrokken partijen programma's worden opgezet die optimaal zijn afgestemd op de doelgroep en die door regelmatige evaluatie worden getoetst op doeltreffendheid.

Abstract

For the Public Health Status and Forecasts 1997 attention has been given to the health benefit that could still be achieved by primary and secondary prevention. For selected examples of five types of methods of prevention (health education, vaccination, legislation and regulation, pharmaceutical prophylaxis and screening) the efficacy (the health benefit which can be achieved under optimal circumstances) is compared to the effectiveness (the health benefit which is achieved in practice). The potential health benefit through interventions aimed at (life-style related) determinants is considerable. It would be advisable to work towards a programmatic prevention strategy giving attention to ascertaining the correct target group and the most suitable intervention strategy, to regular evaluation of the effectiveness, to implementing an intersectoral approach and to clearly establishing the responsibilities at both the central and local level.

Overig

Grootte
0MB