Go to abstract

Samenvatting

Welke zorg gebruiken we waarvoor? Welke kosten zijn daaraan verbonden? Hoe zullen het zorggebruik en de daaraan gekoppelde kosten er uitzien tot het jaar 2015? Kunnen bij het opstellen van ramingen de huidige omvang van wachtlijsten in de zorg en de zorgbehoefte worden meegenomen? Dit zijn enkele vragen waarop het rapport speciaal ingaat. In 1994 werd circa 60 miljard gulden besteed in de Nederlandse gezondheidszorg. De besteding daarvan naar ziekten en aandoeningen, en zorgsectoren is uiteenlopend. Zo werden de meeste kosten (circa 23%) gemaakt door psychische aandoeningen (waaronder ook verstandelijke handicap en dementie) en blijken van alle zorgsectoren de kosten in het ziekenhuis het hoogst te zijn (circa 32%). De verkenning van de toekomst maakt duidelijk dat de benodigde zorg en kosten zullen toenemen. Dit is onder andere het gevolg van de groei, maar vooral van de vergrijzing van de bevolking. Maar het gaat niet alleen om meer zorg. Er zal ook een andere verdeling van zorg naar de verschillende zorgsectoren noodzakelijk zijn.

Abstract

In the Public Health Status and Forecast 1997 attention is given to the relationship between health status and healthcare. The theme report 'health care need and health care consumption' integrates information on both phenomena and waiting lists in the different sectors of health care. Quantifying the need for healthcare is difficult, because statements about need always imply a judgement by parties involved. In literature need for health care is often operationalised by historical data on health care consumption or by health status indicators. On national level only limited quantitative information is available to support policy on waiting lists and waiting times. The data seldomly are disease specific. Changes in size and distribution (by age and gender) of the population will increase health care costs over the period 1994-2015 in the Netherlands by 0,9-1 ,0% per year. More detailed demographic projections, however, indicate that there are large disease specific differences.

Overig

Grootte
0MB