Prevalence of mortality, diseases, disorders and health problems among former employees of the POMS sites

Prevalence of mortality, diseases, disorders and health problems among former employees of the POMS sites

Go to abstract

Samenvatting

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van tien rapporten over het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. Dit rapport bevat geen afzonderlijke publiekssamenvatting. Een overkoepelende publiekssamenvatting van de tien rapporten is te vinden op de website van het RIVM:

"Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden. Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen." RIVM Rapport 2018-0061

Abstract

This report forms part of a series of ten reports on the research project on chromium-6 at the POMS sites of the Dutch Ministry of Defence. This report does not contain a separate synopsis. A combined summary of the ten reports can be found on the RIVM website:

"Chromium-6 at the Ministry of Defence's POMS sites: health effects and responsibilities. Main findings from the research."
RIVM Report 2018-0061

Overig

Grootte
893KB