Go to abstract

Samenvatting

Met het verzuringsmodel DEADM is voor het jaar 1993 voor Nederland en per verzuringsgebied de potentiele zure depositie berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van voorlopige gevalideerde meetwaarden en van voorlopige cijfers voor de ammoniak-emissie. De resultaten van de DEADM berekening, die in dit rapport zijn beschreven, dienen derhalve ook als een voorlopige schatting te worden beschouwd. In dit rapport wordt de DEADM rekenmethode kort beschreven, alsmede de gebruikte invoer gegevens voor het model. De voorlopige schatting voor de potentiele zure depositie wordt uitgedrukt in zuur-equivalenten per hectare per jaar en bedraagt 4000 mol H+ ha-1 j-1. De voorlopige schattingen voor SOx, NOy, NHx en totaal N bedragen respectievelijk: 560, 970, 1910 en 2900 mol ha-1 j-1. De resultaten zijn gepresenteerd in de vorm van een vijftal kaarten en een tabel.

Abstract

For the year 1993 the potential acid deposition has been calculated for the Netherlands and for each of the acidification regions by means of the acidification model DEADM. For this calculation preliminary validated measurement results and ammonia emission figures have been used. The results of the DEADM calculation described in this report are therefore preliminary estimates. This report describes the DEADM calculation method and the input used for this model. The preliminary estimate of the potential acid deposition given in acid equivalents per hectare per year is 4000 mol H+ ha-1 a-1. The preliminary estimates of SOx, NOy, NHx and total N are 560, 970, 1910 and 2900 mol ha-1 a-1, resp. The results are presented in five maps and one table.

Overig

Grootte
0MB