Go to abstract

Samenvatting

Voedselkeuzelogo's kunnen consumenten informeren over gezondere producten. Het is echter niet wetenschappelijk aangetoond dat voedselkeuzelogo's er aan bijdragen dat het productaanbod gezonder wordt en consumenten vaker voor gezondere producten kiezen. Dat concludeert de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo die op verzoek van het ministerie van VWS de wetenschappelijke literatuur over enkele voedselkeuzelogo's bestudeerde. Het eetpatroon van veel Nederlanders kan een stuk gezonder. Zo eten we gemiddeld te weinig groente en fruit, en te veel zout en verzadigd vet. Daarom is het Nederlandse voedingsbeleid erop gericht de gezonde keuze de makkelijke keuze te maken. Dat gebeurt onder andere door te stimuleren dat producenten het productaanbod gezonder maken en door consumenten heldere en betrouwbare informatie aan te bieden, bijvoorbeeld via de voorlichting van het Voedingscentrum. Ook het Vinkje was als voedselkeuzelogo de afgelopen jaren onderdeel van het voedingsbeleid. In het licht van de maatschappelijke discussie die was ontstaan over het Vinkje, heeft de minister van VWS in oktober 2016 aangekondigd dat het gebruik van het Vinkje beƫindigd diende te worden. Het ministerie van VWS heeft de Onafhankelijke Commissie Voedselkeuzelogo ook gevraagd te adviseren over de waarde van een voedselkeuzelogo in het kader van de doelen van het Nederlandse voedingsbeleid. Hoewel de commissie geen overtuigende bewijslast voor effecten van voedselkeuzelogo's op consumentengedrag of productinnovatie vond, kan een voedselkeuzelogo wel passen in het doel van het voedingsbeleid om consumenten te informeren over gezonde voeding. Het is daarbij belangrijk een dergelijk logo onderdeel te laten zijn van een integrale aanpak die op een gezonder eetpatroon is gericht.

Abstract

Front-of-pack nutrition logos can inform consumers about healthier products. However, a convincing evidence-base that front-of-pack logos help to make the range of products offered healthier or that they make consumers choose healthier products more frequently is lacking. This is the conclusion of the Independent Front-of-pack Logo Committee which studied the scientific literature on a number of front-of-pack logos at the request of the Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS).

The dietary pattern of Dutch people could certainly be improved. On average we eat insufficient vegetables and fruit and too much salt and saturated fat. That is why Dutch food policy is focused on making the healthy choice the easy choice. This is executed among other things by encouraging producers to offer healthier products and by offering consumers clear and reliable information, such as the information provided by the Netherlands Nutrition Centre [Voedingscentrum]. The front-of-pack logo "Vinkje" was an element of the food policy in recent years. In the light of the societal discussion which has risen about the logo, in October 2016 the Minister of Health, Welfare and Sport announced that the Vinkje logo should no longer be used.

The Ministry of Health, Welfare and Sport also asked the Independent Front-of-pack Logo Committee to advise on the value of a front-of-pack logo within the framework of Dutch food policy. Although the committee did not find convincing evidence for the effects of front-of-pack logos on consumer behaviour or product innovation, a front-of-pack logo can be useful when it comes to achieving the food policy goal of informing consumers about healthy food. If a front-of-pack logo would be implemented, it is important to do this as part of a comprehensive approach to encourage people to adopt healthier eating habits.

Overig

Grootte
564KB