Samenvatting

Hollandse Luchten is een burgerwetenschapsproject over de gezonde leefomgeving in Noord-Holland. Het RIVM heeft in samenwerking met Waag Futurelab een verkenning uitgevoerd naar de resultaten van Hollandse Luchten tot nu toe. We gaan in op de volgende vragen: Wat heeft Hollandse Luchten tot nu toe opgeleverd voor overheden, Waag en het RIVM? En welke resultaten zien we voor bewoners? Centraal staan de drie doelen van Hollandse Luchten: kennisopbouw, dialoog voeren en handelingsperspectief verbeteren. Deze verkenning laat aan de hand van voorbeelden zien dat deze doelen voor een deel zijn behaald. De stap naar handelingsperspectief lijkt het lastigst, daarop valt nog relatief veel door te ontwikkelen.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
228 kb