Go to abstract

Samenvatting

Het stroomgebied van de Hupselse beek is gelegen in het zandgebied van Oostelijk Gelderland. De hydrologische grenzen van het gebied zijn goed bekend. Water-, stikstof- en fosfaatbalansen voor het gebied zijn berekend van april 1985 tot april 1994. De gemiddelde neerslag in die periode bedroeg 845 mm j-1, de afvoer van water door de beek 330 mm j-1 en de actuele verdamping 515 mm.j-1. Afvoercomponenten zijn afvoer over de oppervlakte (3% van het totaal), grondwaterafvoer via drainbuizen (55-75%) en afvoer van grondwater naar sloten en beken (20-40%). Ca. 40% van het water heeft een verblijftijd van maximaal 1 jaar in de bodem en ruim 90% komt binnen 5 jaar tot afvoer. De gemiddelde concentratie aan nitraat in de beekafvoer is 32 mg.l-1 en die aan totaal-fosfaat is 0.21 mg.l-1. Ongeveer 20% van de bodembelasting met stikstof komt tot afvoer, dit is gelijk aan 112 kg ha-1 j-1 N. In de onderzoeksperiode is geen trend aanwezig in de stikstofvracht van de beek. De jaarlijkse gemiddelde fosfaatvracht van de beek is 1 kg ha-1 j-1 P, dat is 1% van de bodembelasting. De fosfaatvracht in de onderzoeksperiode is dalend in de tijd

Abstract

The Hupselse beek catchment area is located in the sandy eastern part of the Netherlands. Its hydrological borders are well defined. Water, nitrogen, and phosphorus balances are calculated for the periode April 1985 to April 1994. Mean precipitation is 845 mm.a-1, actual evapotranspiration 515 mm.a-1, and discharge 330 mm.a-1. Discharge components are surface runoff (3% of total discharge), groundwater flow to tile drains (55-75%), and groundwater flow to ditches and the brook (20-40%). Roughly 40% of the water has a travel time in the soil of less than 1 year and more than 90% leaves the area within 5 years. Roughly 20% of the soil surface nitrogen load is transported by drainage, equal to 110 kg ha-1 a-1 N. The average concentration in brook discharge is 32 mg l-1. There is no trend in the nitrogen load during the period mentioned. The mean annual phosphorus load of the brook is 1 kg ha-1 a-1 P, resulting in an average concentration of 0.21 mg l-1 and corresponding to 1% of the soil surface load. The phosphorus load is decreasing with time during the period of investigation.

Resterend

Grootte
6.64MB