Samenvatting

Vanaf oktober 2022 geldt in Nederland een drinkwaterrichtwaarde voor PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen) van 4,4 ng/L, uitgedrukt als PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur)-equivalenten. Dit document legt uit hoe deze waarde in de praktijk kan worden toegepast voor het toetsen van drinkwaterkwaliteit.

PFAS komen bijna nooit als enkele stof voor, maar meestal in mengsels met meerdere PFAS. PFAS die op een vergelijkbare manier werken dragen bij aan de totale giftigheid van het mengsel. Daarom moeten zoveel mogelijk PFAS worden meegenomen bij de risicobeoordeling. Om mengsels te beoordelen waaraan mensen oraal en direct worden blootgesteld, bijvoorbeeld via voedsel, drinkwater, of het inslikken van zwemwater heeft het RIVM de zogenoemde RPF-methode ontwikkeld. Dit document legt uit hoe de methode werkt voor drinkwater. Achtergrondinformatie is te vinden in bijlage 1. Uitleg voor andere blootstellingsroutes en (milieu)compartimenten volgt in vergelijkbare documenten.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Overig

Grootte
225 kb