West Nile virus in the Netherlands. Surveillance and Respons 2021-2023 Final Report

West Nile virus in the Netherlands. Surveillance and Respons 2021-2023 Final Report

Go to abstract

Samenvatting

Het westnijlvirus veroorzaakt westnijlkoorts. Dit virus komt voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen die zich voeden met bloed van besmette vogels. Deze muggen verspreiden het virus naar andere vogels, en soms ook naar mensen en zoogdieren, zoals paarden. In 2020 zijn enkele mensen in Nederland besmet geraakt.

Dat was de aanleiding om een ‘surveillance’-project op te zetten om inzicht te krijgen hoe vaak het westnijlvirus in Nederland voorkomt. Wanneer een mens besmet raakt, worden artsen en bewoners van gebieden waar het virus is gevonden geïnformeerd. Vanwege de dier op mens besmetting is belangrijk dat artsen uit de gezondheidszorg en dierenartsen met elkaar samen werken (one health).

Het virus is tussen 2021 en 2023 in de gaten gehouden. In deze jaren zijn in Nederland geen infecties bij mensen aangetoond, wel bij enkele dieren (kippen, een paard en een blauwe reiger). Het type virus waarmee de reiger was geïnfecteerd, was bijna hetzelfde als het virus uit 2020. Dit toont aan dat het westnijlvirus tussen 2021 en 2023 nog wel in Nederland circuleerde.

Het is belangrijk om dit virus ook de komende jaren in Nederland in de gaten te houden. Dan kan snel worden gehandeld mocht iemand van dit virus ziek worden. Een werkgroep gaat uitwerken hoe dat de komende jaren het beste kan worden georganiseerd. Het is in ieder geval belangrijk de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen te behouden. De meeste mensen worden niet ziek van een infectie met het virus.

Ongeveer 1 op 5 van de besmette mensen krijgt milde griepachtige symptomen zoals koorts, hoofdpijn en spierpijn. Slechts een klein deel (1 procent) van de besmette mensen krijgt een ernstige ziekte zoals hersenvliesontsteking of hersenontsteking.

Abstract

West Nile virus causes West Nile fever. The virus can be found in birds and is transmitted through mosquitoes that feed on the blood of infected birds. These mosquitoes then spread the virus to other birds. In some cases, they also spread the virus to humans and other mammals, such as horses. In 2020, several people in the Netherlands were infected.

This event led to a ‘surveillance’ project to gain insight into the prevalence of West Nile virus in the Netherlands. Whenever an individual is infected, doctors and residents in the area where the virus has been found will be informed. Because the virus is transmitted from animals to humans, it is important that doctors in healthcare and veterinarians work together (‘one health’).

The virus was extra monitored from 2021 to 2023. During this period, no people in the Netherlands were found to be infected, although some animals were (chickens, a horse and a grey heron). The type of West Nile virus with which the heron was infected was almost the same as the virus from 2020. This shows that the West Nile virus continued to circulate in the Netherlands between 2021 and 2023.

It remains important to monitor West Nile virus in the Netherlands in the coming years. Monitoring will make it possible to act promptly in the event someone is infected with this virus. A working group will determine a plan of action for the coming years. In any case, it will be important to maintain the current collaboration between the various parties involved.

Most people do not become ill after being infected with the virus. Approximately one in five infected people will develop mild flu-like symptoms, such as fever, a headache and muscle pain. Only a small proportion (1%) of infected people will develop a serious illness, such as meningitis or encephalitis.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
1622 kb