Go to abstract

Samenvatting

Ziektelast is het verlies van gezondheid binnen een bevolking door ziekte en vroegtijdig overlijden. Tot nu toe is de ziektelast van 'letsel door geweld' alleen uitgedrukt als het aantal mensen dat hierdoor vroegtijdig overlijdt. De lichamelijke en psychische gevolgen van letsel door geweld, zonder dat er sprake is van overlijden van het geweldsslachtoffer, zijn nog niet in de ziektelast opgenomen. Door dit wel te doen stijgt de totale ziektelast van letsel door geweld met 73 procent. Vier vijfde van deze stijging is toe te schrijven aan lichamelijk letsel en een vijfde aan de psychische gevolgen (PTSS en depressie) voor de slachtoffers van geweld. Dit blijkt uit een onderzoek over de periode 2009-2013 dat in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (VenJ) is uitgevoerd. De berekeningen geven een beter beeld van de ziektelast van letsel door geweld. De uitkomsten van de nieuwe berekeningen blijven een onderschatting van de werkelijke cijfers doordat informatie ontbreekt, zoals gegevens over slachtoffers die niet op de eerste hulp zijn geregistreerd. De ziektelast van letsel is berekend voor twee typen geweld met het motief van de dader als onderscheid: expressief geweld (uiting gevoelens, 54 procent) en instrumenteel geweld (gericht op (im)materiële voordelen, zoals geld en macht; 12 procent). Van het resterende deel van de ziektelast is niet bekend om welk type geweld het gaat. De ziektelast van letsel door geweld vormt in Nederland 3 procent van de ziektelast van alle letsels, zoals verkeersongevallen, blessures en suïcidepogingen. Dit percentage is vergelijkbaar met dat van andere Europese landen. Deze vergelijking is gebaseerd op cijfers van de Global Burden Disease (GBD), een internationale studie naar ziektelast. Schattingen van de medische- en verzuimkosten als gevolg van lichamelijk letsel door geweld bedragen in de onderzochte periode (2009-2013) jaarlijks gemiddeld respectievelijk € 30 miljoen en € 66 miljoen. De geschatte kosten voor de psychische gevolgen van letsel door geweld (PTSS en depressie) zijn aanzienlijk lager (€ 5,2 miljoen). Hierbij zijn de kosten van leed als gevolg van bedreiging (een veelvoorkomende vorm van geweld) niet meegenomen, noch de maatschappelijke kosten voor de omgeving (familieleden, getuigen). Het onderzoek is onder regie van het RIVM uitgevoerd door het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC) en de Stichting VeiligheidNL.

Abstract

Disease burden is defined as the health impact of disease and premature death within a population. Up to now, the disease burden of "violence- related injuries" used to be defined as the number of people dying prematurely as a result of this type of injuries. The physical and psychological impact of (non-fatal) violence-related injuries are not yet included in the disease burden. If it were, the total disease burden of violence-related injuries would rise by 73 percent. Of this increase, 80 percent is attributable to physical violence and 20 percent to the psychological impact (PTSD and depression) on victims of violence. The above sums up the outcomes of a study commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport and the Ministry of Security and Justice covering the period 2009 2013. The calculations presented in the study report enhance our insight in the disease burden of violence- related injuries. The results of the new calculations still represent an underestimation of the real figures because certain information, including data on victims not registered at emergency departments, is not known. The disease burden of violence-related injuries can be subdivided according to the type of violence depending on the purpose of the perpetrator: expressive violence (expressing emotions, 54 percent) and instrumental violence (aimed at (im)material gain, such as money and power, 12 percent). The types of violence at the root of the remaining portion of the disease burden are not known. In the Netherlands, the disease burden caused by violence represents 3 percent of the total disease burden for all types of injury, including traffic accidents, sports injuries and suicide attempts. This percentage is comparable to that in other European countries. The comparison is based on figures from the WHO's Global Burden of Disease (GBD) study. Estimates of the costs of medical care and absenteeism associated with physical violence-related injuries for the study period (2009-2013) average out at 30 million and 66 million euros per year, respectively. The estimated costs of the psychological impact of violence-related injuries (PTSD and depression) are considerably lower (5.2 million euros). This amount does not cover the costs resulting from intimidation (a very common form of violence), nor the societal costs of the impact on people close to the victims (relatives, witnesses). The study was conducted by the Erasmus University Medical Centre of Rotterdam (Erasmus MC) and the Dutch Consumer Safety Institute (Stichting VeiligheidNL) under the auspices of the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Overig

Grootte
1.61MB