Salt and potassium intake 2020/2021 in adults from the north of the Netherlands. Monitoring the nutritional status in the Lifelines cohort

Salt and potassium intake 2020/2021 in adults from the north of the Netherlands. Monitoring the nutritional status in the Lifelines cohort

Go to abstract

Samenvatting

Mannen en vrouwen van 31 tot en met 50 jaar in het noorden van Nederland kregen in 2020/2021 ongeveer 13 procent minder zout binnen dan in 2006/2007. Ondanks de daling is dit nog steeds te veel. De hoeveelheid ligt ruim boven het aanbevolen maximum van 6 gram per dag. Hoeveel zout mensen binnenkrijgen hangt af van de producten die ze eten, van het gehalte zout in bewerkte voedingsmiddelen en van de hoeveelheid die ze zelf thuis aan hun maaltijden toevoegen. Te veel zout eten kan een hoge bloeddruk veroorzaken, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot. De hoeveelheid kalium is in deze periode bijna hetzelfde gebleven en is op een goed niveau. Kalium is nodig om de bloeddruk en vochtbalans te reguleren. Bronnen van kalium zijn zuivel, vlees, groenten en fruit.

Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS. Onderzocht is hoeveel zout en kalium volwassen mensen binnenkrijgen die aan het Lifelines cohort meedoen, een gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland. Er kon alleen een vergelijking worden gemaakt van mensen van 31 tot en met 50 jaar. In beide perioden was namelijk alleen van deze leeftijdsgroep de benodigde informatie beschikbaar.

De hoeveelheid zout en kalium is gemeten in de urine van de deelnemers, die ze 24 uur lang hebben verzameld. De helft van de mannen kreeg in 2020/2021 meer dan 11 gram zout per dag binnen. Bij de helft van de vrouwen was dat meer dan 8 gram per dag. Wat kalium betreft krijgt de helft van de mannen meer dan 5075 milligram per dag binnen. Bij vrouwen was dat meer dan 3857 milligram per dag. Volwassenen moeten minimaal 3500 milligram kalium per dag binnenkrijgen.

Sinds 2006 heeft de overheid verschillende maatregelen genomen om de hoeveelheid zout in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen. Zo werd in 2014 het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten met het bedrijfsleven. Onder andere hierdoor krijgen mensen minder zout binnen. Om de hoeveelheid verder te laten dalen is een combinatie van extra maatregelen en gedragsverandering nodig. Vanaf 2021 wordt er met de Nieuwe Aanpak Productverbetering verder op ingezet om de hoeveelheid zout in bewerkte voedingsmiddelen te verlagen.

Abstract

Men and women aged 31-50 in the north of the Netherlands consumed approximately 13% less salt in 2020/2021 than they did in 2006/2007. This intake level is still too high, despite the fall. The amount is well above the recommended maximum of 6 grams a day. People’s salt intake level depends on the products they eat, salt content in processed foods and the amount that they themselves add to their meals at home.
Consuming too much salt can cause high blood pressure, which increases the chances of developing cardiovascular disease.
Potassium intake remained roughly the same in this time frame, and is at a decent level. Potassium is needed to regulate blood pressure and fluid balance. Sources of potassium include dairy, meat, fruit and vegetables.

The above findings resulted from a study commissioned by the Ministry of Health, Welfare and Sport and carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). The focus of the study was the salt and potassium intake levels of adults participating in the Lifelines cohort, a health study in the north of the Netherlands. It was only possible to make a comparison for people aged 31-50, as the information required was only available in both periods for this age group.
Salt and potassium levels were measured in participants’ urine collected over a 24-hour period. Half of the men had a salt intake level in excess of 11 grams a day in 2020/2021. Half of the women exceeded 8 grams of salt a day. In terms of potassium, half of the men had an intake level of over 5,075 milligrams a day. Half of the women exceeded 3,857 milligrams a day. Adults should be consuming at least 3,500 milligrams of potassium a day.
The government has been implementing various measures since 2006 to
reduce salt content in processed foods. The National Agreement to Improve Product Composition was signed with the business community in 2014, for instance. The reduced salt intake is partly down to this. A combination of additional measures and behavioural change will be required to drive intake down further. From 2021 onwards, efforts to reduce salt content in processed foods will continue under the New Approach to Product Improvement.

Uitgever

Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM

Overig

Grootte
695 kb