Go to abstract

Samenvatting

Door het roken en smeulen van tabaksproducten ontstaat omgevingstabaksrook. Door TNO en RIVM is aan de hand van een aantal indicatorstoffen onderzocht hoeveel omgevingstabaksrook uit rookruimten van horecagelegenheden kan weglekken. De aanwezigheid van rookruimten in horecagelegenheden zorgt ervoor dat concentraties omgevingstabaksrook in de rookvrije ruimten ongeveer een factor 10 tot 100 lager zijn dan in gelegenheden zonder rookverboden. Rookruimten in de negentien onderzochte Nederlandse horecagelegenheden kunnen de concentraties omgevingstabaksrook in de rookvrije ruimte niet op het niveau brengen van volledig rookvrije horeca. De bezetting bij grote drukte, het gebruik van klapdeuren en het wegstromen van vervuilde lucht uit de rookkamer richting rookvrije ruimte door het aangelegde ventilatiesysteem, kunnen bijdragen aan aanzienlijke lekkage van zwerfrook, en dus belasting van de rookvrije ruimte. De gevonden concentraties in de rookvrije ruimten zijn ongeveer een factor 10 hoger dan in volledig rookvrije horeca. Zwerfrook uit rookruimten zorgt voor achtergrondconcentraties omgevingstabaksrook in de rookvrije ruimten. Er zijn alternatieven voor rookruimten beschikbaar en te ontwikkelen die deze achtergrondconcentraties in principe ook kunnen beperken. Om bij toepassing van deze alternatieve systemen de kwaliteit van de binnenlucht in horecagelegenheden te waarborgen, zou certificering toegepast kunnen worden op ontwerp, aanleg, onderhoud, gebruik en toezicht van deze systemen.

Abstract

Environmental tobacco smoke (ETS) is produced during smoking and smoldering of tobacco products. Based on several marker compounds TNO and RIVM have investigated how much ETS is leaking from smoking rooms into smoke free areas. The use of smoking rooms in the hospitality venues which have been investigated causes that ETS concentrations in smoke free areas of caf├ęs are 10 to 100 times lower than those observed in hospitality industry where smoking is allowed. However, smoking rooms do not reduce ETS concentrations in the smoke free area to levels found in smoke free hospitality industry without smoking rooms. In particular high density of customers, de intensity of the smoking, the use of swing doors and transfer of smoke from the smoking room to the smoke free area by the ventilation system, are the cause of the 10 to 20 times elevated ETS concentrations. ETS from smoking rooms thus causes background concentrations in the smoke free areas of hospitality industry. Alternatives for the use of smoking rooms are available or can be developed. These alternatives may in principle be able to reduce the ETS background concentrations to the same levels. Certification may help to ensure the quality of the indoor air with respect to ETS concentrations in the future. Certification should not be limited to design, manufacture and use of equipment howver, since application, users density and control are of paramount importance.

Overig

Grootte
755KB