Welkom bij de Rattenmonitor. De Rattenmonitor registreert meldingen van rattenoverlast in Nederland van professionele plaagdierbeheersers. Alle meldingen worden anoniem op wijkniveau in kaart gebracht. Hiermee wordt naar verspreiding en veranderingen in verspreiding van rattenpopulaties gekeken. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt door gemeentes, plaagdierbeheersbedrijven en onderzoeksinstituten.

Burgers kunnen voor informatie en hulp bij preventie- en bestrijdingsmaatregelen contact opnemen met professionele plaagdierbeheersers van hun gemeente of bestrijdingsbedrijven.

 

Ben je een professionele plaagdierbeheerser? Log dan hier in.

Uitleg kaart: deze kaart toont de meldingen van ratten(overlast) in Nederland door professioneel plaagdierbeheersers. De meldingen worden op wijkniveau weergegeven. Hoe donkerder de kleur van de wijk, hoe meer rattenmeldingen er zijn uit die wijk. Hoe meer actieve deelnemers, hoe betrouwbaarder de resultaten. Momenteel is het aantal deelnemers aan de Rattenmonitor nog groeiende en dienen conclusies met betrekking tot de rattenoverlast terughoudend te worden gemaakt.  De kaart kan via het linker menu gecombineerd worden met andere relevante kaarten. Op www.atlasleefomgeving.nl kan deze kaart van rattenmeldingen gecombineerd worden met nog meer kaarten.

Van wie is de Rattenmonitor?
De Rattenmonitor is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website wordt beheerd door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Samen met verschillende stakeholders zijn de behoeften en mogelijkheden onderzocht, waarna vervolgens de huidige Rattenmonitor is ontwikkeld. De stakeholders zijn o.a. NVPB, PLA..N, KAD, WUR Wageningen University & Research, UU Universiteit Utrecht en LTO. De app is ontwikkeld in samenwerking met de Atlas Leefomgeving.

Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld in de Rattenmonitor?
De meldingen worden anoniem opgeslagen. Meldingen worden op wijkniveau algemeen beschikbaar gesteld via de Atlas Leefomgeving. Er wordt geen gedetailleerd overzicht van meldingen gedeeld met andere instanties. De kennis over de (veranderingen in) rattenpopulaties in Nederland kan door verschillende partners worden gebruikt. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de informatie gebruiken voor het gericht informeren van burgers. Als er duidelijke kenmerken zijn van wijken met veel overlast, kan hiermee rekening worden gehouden bij het ontwerpen van steden. Onderzoeksinstituten zoals RIVM en universiteiten gebruiken de informatie voor verschillende onderzoeksdoeleinden. Bijvoorbeeld voor het bepalen van risicogebieden voor volksgezondheid of het onderzoek naar resistentie tegen gifmiddelen. Professionele plaagdierbeheersers kunnen de resultaten gebruiken om te zien of een melding in een gebied op zichzelf staat, of dat het gebied meer overlast heeft van ratten. Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij de te nemen maatregelen.

De Rattenmonitor is geschikt voor Android en iOS-telefoons en tablets of laptops. De browsers die ondersteund worden zijn Safari (iOS), Chrome en Firefox (beide Android). Internet Explorer wordt niet ondersteund.

Hoe moet ik mij als plaagdierbeheerser registreren?
Registratie gebeurt op basis van uw licentienummer en de einddatum van de licentie. Als u nog niet geregistreerd bent voor de Rattenmonitor, kies dan op het inlogscherm de optie ‘Maak een account aan’. Vul de gevraagde gegevens in om de registratie te kunnen voltooien. Plaagdierbeheersers zonder licentie kunnen de code 9999999999 (10x9) gebruiken met een zelfgekozen einddatum in de toekomst. Als de aanmelding wordt geweigerd, probeer dan een andere einddatum. Per e-mailadres is één registratie mogelijk. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal acht tekens. Wij vragen uw e-mailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen bij eventuele vragen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Hoe moet ik mij als niet-plaagdierbeheerser registreren?
Sommige professionals komen tijdens hun werk ook in aanraking met rattenoverlast, bijvoorbeeld NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit-inspecteurs of veeartsen. Voor deze specifieke groepen is het ook mogelijk een melding te maken. Zij kunnen de code 88888888 (10x8) gebruiken met een zelfgekozen einddatum in de toekomst. Als de aanmelding wordt geweigerd, probeer dan een andere einddatum.

Agrariërs met een KBA-licentie kunnen ook melden op de Rattenmonitor. Zij gebruiken de laatste 10 cijfers van hun KBA-licentie om te registeren.

Denkt u dat uw beroepsgroep ook een bijdrage zou kunnen leveren aan het verkrijgen van een overzicht van rattenoverlast in Nederland? Neem dan contact op via atlasleefomgeving@rivm.nl.

Kan ik als burger ook een melding maken?
Nee, dat is niet mogelijk. Door het melden alleen mogelijk te maken voor professionals zorgen we ervoor dat de informatie betrouwbaar blijft. Heeft u zelf rattenoverlast, meld dit dan bij uw gemeente of bij een professionele plaagdierbeheerser. Zij kunnen de overlast dan vervolgens bij de Rattenmonitor aanmelden.

Moet ik iedere keer inloggen als ik de app opnieuw wil gebruiken?
Als u de eerste keer inlogt, worden de pagina's van de app opgeslagen op uw device. U hoeft dan niet meer opnieuw in te loggen. Als u echter uw browsergeschiedenis wist, of uw browser verwijdert, moet u weer opnieuw inloggen.

Hoe kan ik de Rattenmonitor als een app laten functioneren?
Op Android telefoons ziet u bij het openen van de website automatisch de optie om de Rattenmonitor toe te voegen aan het startscherm. In de Safari-browser van uw iPhone kunt u na inloggen op het icoontje klikken met het vierkant en de pijl. Vervolgens kiest u ‘Zet op beginscherm’ en tenslotte ‘Voeg toe’.

Ik wil graag een gedetailleerd overzicht van de meldingen, kan dat?
Deelnemers kunnen een gedetailleerd overzicht verkrijgen van hun eigen meldingen. Dit kan via de exporteerknop in het overzicht “mijn meldingen”. Het is niet mogelijk meldingen van anderen te exporteren. Algemene resultaten worden getoond op de resultatenpagina. Indien u een specifieke vraag hebt,  dan kunt u contact opnemen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu om de mogelijkheden te bespreken. Data worden altijd geanonimiseerd en zijn niet gedetailleerder dan wijkniveau.

Er functioneert een onderdeel niet op de web-app. Wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar atlasleefomgeving@rivm.nl. Vermeld bij een bug in uw e-mail dan wel het merk van uw telefoon of apparaat, het type en bij voorkeur ook de iOS / Android versie.

Ik heb een suggestie.
Indien u een suggestie heeft om het gebruik van de app of de registratie te verbeteren, stuur dan een e-mail naar atlasleefomgeving@rivm.nl.

De gegevens die u verstrekt op rattenmonitor.nl worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens die u meldt worden geanonimiseerd (versleuteld) bewaard apart van uw persoonsgegevens. Voor de presentatie van de resultaten en voor niet-commercieel gebruik worden gegevens weergegeven op wijkniveau (4-cijferige postcode/ingekorte GPS Global Positioning System). Exacte locaties van meldingen zijn alleen voor de melder zelf en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu inzichtelijk en worden niet verstrekt aan andere instanties. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen indien er vragen zijn naar aanleiding van meldingen. Resultaten in onderzoeken worden alleen in algemene zin gerapporteerd en niet in een tot locatie/bedrijf herleidbare vorm. Als u zich aanmeldt, gaat u akkoord met het opslaan van uw registratiegegevens. Deze registratiegegevens kunt u op ieder moment wijzigen of verwijderen. De registratiegegevens zijn alleen beschikbaar voor RIVM-medewerkers en voor technisch beheer van de websitebouwer  en worden niet verstrekt aan andere instanties. De registratiegegevens zijn niet zichtbaar in het geanonimiseerde meldingenoverzicht. De registratiegegevens worden bewaard zolang de Rattenmonitor actief is, of tot wanneer u zich uitschrijft. De registratiegegevens worden bewaard op een server die voldoet aan de rijksoverheidseisen.

Contactgegevens

E-mail: atlasleefomgeving@rivm.nl