Tussen juni en september jl. is een aantal artikelen en columns verschenen in V-focus, vakblad voor adviseurs en bestuurders in de dierlijke sector, waarin de suggestie wordt gewekt dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de stikstofdepositie in Nederland verkeerd in beeld brengt.

In de beeldvorming in V-focus over hoe RIVM de stikstofdepositie meet en berekent, is sprake van verschillende misverstanden, waardoor de feitelijke werkwijze niet goed is weergegeven. Wij willen dat hier graag recht zetten.