Op 13 april 2022 was de tiende halfjaarlijkse bijeenkomst 'Updates Tuberculosebestrijding', georganiseerd door de Landelijke Coördinator Tuberculosebestrijding en de vier Regionale Tuberculose Consulenten. Deze digitale, geaccrediteerde bijeenkomst werd door bijna 90 deelnemers bijgewoond. 

Sprekers en onderwerpen

  • Kerncijfers Tuberculose en LTBI latente tuberculose infectie (latente tuberculose infectie) 2021. Erika Slump, Epidemioloog RIVM 
  • Tuberculosecontactonderzoek, een bijzondere casus.  Alexandra Gavric, Arts M+G, TBC Tuberculose (Tuberculose) GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Rotterdam-Rijnmond 
  • Stigma en tuberculose. Niesje Jansen, Senior Verpleegkundig consulent KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) Tuberculosefonds 
  • Implementatie van screening op tuberculose infectie in REC Noord-West. Nelleke Koedoot, Longarts, GGD Amsterdam, RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten) REC NW.  
  • Tuberculose bij kinderen: complexe casus in Noord-Oost Nederland, Wim Stoop, Arts M+G, Gelderland-Midden/Gelderland-Zuid.  
  • Contactonderzoek en patiënten begeleiding in Suriname. Anita Morris, Verpleegkundige tuberculosebestrijding, Suriname.  

Een korte impessie

Traditioneel was de eerste spreekster Erika Slump. Zij presenteerde de landelijke kerncijfers tuberculose van 2021. Het aantal tuberculose patiënten is met 9% toegenomen ten opzichte van 2020, van 622 naar 680, maar de dalende trend van voor 2020 heeft zich verder doorgezet. Open longtuberculose, de meest besmettelijke vorm, is bij 141 patiënten gediagnostiseerd. De invloed van de COVID-19 pandemie op tuberculose in Nederland zal in de komende jaren duidelijker worden.

De volgende presentatie was van Alexandra Gavric. Haar onderwerp betrof een complex contactonderzoek naar aanleiding van open longtuberculose binnen een familie.

Hierop volgde een presentatie van Niesje Jansen over stigma en tuberculose.  Naast de uitleg over verschillende soorten van stigma en de impact daarvan op tuberculose patiënten heeft Niesje verschillende beschikbare tools geïntroduceerd om stigma in de praktijk te herkennen en bestrijden.

Nelleke Koedoot heeft met de deelnemers de eerste resultaten van de pilot Implementatie van screening op tuberculose infectie in REC Noord-West gedeeld. Deze pilot wordt gefinancierd vanuit het RTC-regiobudget. De resultaten worden binnenkort in een zogenaamde blauwdruk verzameld en met de GGD-collega’s in het land gedeeld. Dit draagt bij aan een uniforme implementatie van nieuw beleid. 

In het kader van het thema 'tuberculose bij kinderen' volgde de presentatie van Wim Stoop. Zowel diagnostiek als behandeling van tuberculose bij kinderen vraagt grondige expertise van de artsen op dit gebied. Omdat de groep van kinderen met tuberculose relatief klein is (in 2021 werden er in Nederland 26 kinderen met tuberculose gemeld (bron: Nederlands Tuberculose Register)), blijven vooral artsen van de GGD-en de experts op dit gebied. Het wordt geadviseerd om vaker poep-test en sputum-inductie bij kinderen toe te passen voor diagnostiek.

 De laatste presentatie was van onze Surinaamse collega’s Anita Morris, verpleegkundige tuberculosebestrijding en Eric Commissie, tuberculose-arts. Zij hebben met de deelnemers hun werkwijzen en ervaring gedeeld over de uitvoering van het contactonderzoek en patiënten begeleiding tijdens behandeling in Suriname.

De bijeenkomst werd na afloop zeer positief geëvalueerd.