Aantal uitgenodigden, aantal onderzocht en respons (%), naar gemeente en totaal in 2009, 2010.

In de rechterkolom kunt de tabel downloaden.