In rivm magazine nr 4 van 2012 onder meer:

 • 10.000 smartphones gaan fijnstof meten
  Eerste grote meetexperiment in zomer 2013: 'We hebben een compleet nieuw meetnet door mensen zelf te laten meten.'
 • Dichtbij en samen werken aan gezondheid
  ‘Spreek vooral met bewoners en lokale professionals.'
 • Duurzaamheid
  'Consumenten bepalen voor een groot deel de milieudruk.'

 • Ziekenhuizen melden multiresistente bacteriën
  'In 99 procent van de gevallen wordt de uitbraak snel erkend en opgelost.'