Dr. Adriënne Sips (1963) is onderzoekscoördinator Risico’s van Nanotechnologie bij het RIVM en coördinator Risk Analysis & Technology Assessment binnen het Nederlandse onderzoeksprogramma voor Nanotechnologie, NanonextNL.

Mijn rol binnen de nanotechnologie is mensen met elkaar te verbinden, zowel degenen die innoveren als aan de kant van de veiligheid. Door gedeelde interesses te vinden wil ik antwoord vinden op hoe op een efficiënte manier de veiligheid van producten op de markt gewaarborgd kan worden.

Adriënne Sips haalde haar master Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden in 1990, nadat zij eerst de opleiding Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool afrondde. Daarna werkte zij als onderzoeker aan het VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Medisch Centrum te Amsterdam en promoveerde in 1995 op haar proefschrift “Pharmacokinetics of strontium in humans and experimental animals”.

Na haar promotie ging zij bij het RIVM werken, waar zij meerdere functies vervulde, zowel als projectleider van onderzoeksprojecten als lijnmanager. Een groot deel van haar tijd is zij werkzaam geweest bij het Centrum voor Stoffen en Integrale Risico-analyse.  Sinds 2005 is zij binnen het RIVM onderzoekscoördinator voor het werkveld Risico’s van nanotechnologie.

Daarnaast is zij sinds enkele jaren coördinator Risk Analysis & Technology Assessment binnen het Nederlandse onderzoeksprogramma voor nanotechnologie, NanoNextNL. Het werkveld nanotechnologie is internationaal sterk in ontwikkeling. Dat heeft tot gevolg dat er een duidelijke strategische koers moet zijn waarin het RIVM helder gepositioneerd is.  Adriënne Sips kan haar managementervaring goed gebruiken bij het invulling geven aan deze strategische koers, onder andere door de dialoog met diverse belanghebbenden in dit veld aan te gaan.

Expertise

  • Nanotoxicologie
  • Opkomende technologieën en nieuwe risico’s
  • Toxicokinetiek van stoffen
  • voor toepassing in  geneesmiddelen en consumentenproducten

Contact

E-mail: KIR-nano@rivm.nl