Don Klinkenberg is infectieziektemodelleur bij de afdeling Modellering van Infectieziekten. Hij wil verspreiding van infectieziekten graag begrijpen, om daarmee te kunnen adviseren over volksgezondheid. Gebruik van data is daarbij essentiëel, en het combineren van verschillende soorten gegevens vindt hij het meest interessant en uitdagend. Het liefst analyseert hij epidemiologische data met gebruik van modellen die hij speciaal ontwikkelt en aanpast voor de vraag die beantwoord moet worden. 
Don werkt bijvoorbeeld aan een methode voor het gebruik van genetische verschillen tussen virussen of bacteriën uit individuele patiënten om te achterhalen wie door wie is geïnfecteerd. Deze methode is openbaar beschikbaar in de vorm van software: een package in R (www.github.com/donkeyshot/phybreak).

Tijdens de COVID-19-pandemie heeft hij gewerkt aan een verspreidingsmodel voor SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2 om prognoses te maken voor ziekenhuis- en IC intensive care (intensive care)-opnames, en scenario's door te rekenen. Ook heeft hij toen aan een model gewerkt voor evaluatie van CoronaMelder, de app waarmee mensen konden worden ingelicht als ze contact hadden gehad met een geïnfecteerd persoon. Andere onderwerpen zijn verspreiding van mazelen binnen en tussen scholen, en beter begrip van infectieziekteverspreiding door modelleren van gedrag.

Achtergrond

Don Klinkenberg heeft aan de Universiteit van Amsterdam Medische Biologie gestudeerd. Hij is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht, op wiskundige modellen voor verspreiding van Klassieke Varkenspest. Vervolgens heeft hij gewerkt bij de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, eerst als postdoc en daarna als Universitair Docent. In deze functie heeft hij met wiskundige modellen en statistiek gewerkt aan zeer diverse onderwerpen: diverse pathogenen, en een breed scala aan toegepaste en fundamentele onderzoeksvragen.  

Bij het Centrum Infectieziektebestrijding werkt Don aan analyse van infectieziektedata met gebruik van wiskundige en statistische methoden.

Contact