DrDokter Don Klinkenberg is geïnteresseerd in het begrijpen van infectieziektendynamica op het niveau van de populatie. Voorbeelden hiervan zijn patronen van incidentie of prevalentie, variatie in infectiviteit of vatbaarheid tussen indivuen en groepen in de populatie, en de relatie met onderliggende eigenschappen van individuen. Begrip en kwantitatieve beschrijving van zulke relaties maken het mogelijk onderbouwde adviezen te geven voor de volksgezondheid. Dr Klinkenberg legt zich daarbij toe op het gebruik van data van genetische verschillen tussen pathogeenstammen die uit verschillende patienten zijn geïsoleerd. Een biologisch correcte beschrijving (model) van het epidemiologische proces en van de genetische veranderingen tijdens het verspreiden tussen gastheren is essentieel, evenals een statistisch correcte koppeling van dit model aan de verzamelde data. Het liefst analyseert hij epidemiologische data met gebruik van modellen die hij speciaal ontwikkelt en aanpast voor de specifieke vraag die beantwoord moet worden.

Achtergrond

Don Klinkenberg heeft aan de Universiteit van Amsterdam Medische Biologie gestudeerd. Zijn promotieonderzoek heeft hij gedaan aan het Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid in Lelystad (het huidige Centraal Veterinair Instituut), aan wiskundige modellen voor verspreiding van Klassieke Varkenspest. Vervolgens heeft hij gewerkt bij de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht, eerst als postdoc en daarna als Universitair Docent. In deze functie heeft hij met wiskundige modellen en statistiek gewerkt aan zeer diverse onderwerpen: diverse pathogenen, en een breed scala aan toegepaste en fundamentele onderzoeksvragen.  Bij het Centrum Infectieziektebestrijding werkt Don aan analyse van infectieziektedata met gebruik van wiskundige en statistische methoden. Zijn focus ligt op het combineren van genetische en epidemiologische gegevens, en op analyse van uitbraken.

Contact