Hester Korthals Altes heeft verschillende aspecten van tuberculosetransmissie gemodelleerd om de impact van controlemaatregelen te kwantificeren. Met behulp van tijdreeksanalyse heeft ze seizoenspatronen bij tuberculose geïdentificeerd, en daarmee de factoren die ziekte beïnvloeden in kaart gebracht. Ze ontwikkelde modellen van ziekteverspreiding om de rol van immigratie tegenover transmissie binnen het land te schatten. In algemenere zin is ze geïnteresseerd in het ontrafelen van patronen in infectieziekten in ruimte en tijd, om mogelijke factoren die aan ziekte bijdragen in kaart te brengen. 

Ze is lid van het SiMiLAr-consortium, dat verspreiding van vee-gerelateerd MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in Nederlandse ziekenhuizen in kaart brengt: door DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) sequenties van de pathogeen te combineren met patiënt informatie, wordt introductie tegenover verspreiding in ziekenhuizen onderzocht.

Tijdens de COVID-pandemie droeg ze bij aan de advisering aan Caribisch Nederland. Ze volgde in Nederland de relatie tussen ziekteverzuim en COVID-19, om de maatschappelijke impact beter te duiden.

Achtergrond

Hester Korthals Altes studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (M.Sc. 1996). Ze promoveerde aan de Universiteit van Oxford, waar ze experimenteel werk met wiskundige modellering combineerde, om de interactie tussen HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en het immuun systeem te begrijpen. Ze gebruikte wiskundige modellen om het effect van alternatieve HIV-behandelingen op het immuun systeem te bestuderen in een postdoctoraal project aan de Universiteit Paris VI en de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze aan binnen-gastheer dynamica van virus en immuun systeem aan de Universiteit van Amsterdam.

Ze werkt bij het Centrum Infectieziekten Bestrijding sinds 2006.

Contact