Hester Korthals Altes werkt vooral aan public health vragen rondom tuberculose. De gebruikte methoden variëren van statistische modellen in de context van kosten-effectiviteitsanalyses (BCGBacille Calmette Guérin vaccinatie in risico-groepen), tot dynamische modellen van ziekteverspreiding om de rol van immigratie versus transmissie in Nederland te kwantificeren. Ook tijdreeksanalyses worden ingezet om seizoenspatronen in de incidentie van tuberculose te duiden. Zo kunnen factoren die ziekte beïnvloeden in kaart worden gebracht.

In het algemeen is ze geïnteresseerd in het ontrafelen van patronen in infectieziekten, in ruimte en tijd. Zo kun je beter begrijpen welke factoren, waaronder mogelijk andere infectieziekten, bijdragen aan ziekteontwikkeling of vatbaarheid voor infectie.

Achtergrond

Hester Korthals Altes studeerde Biologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (M.Sc. 1996). Ze promoveerde aan de Universiteit van Oxford, aan een combinatie van labwerk en wiskundige modellering om de interactie tussen HIVhumaan immunodeficientievirus en het immuun systeem te begrijpen. Ze gebruikte wiskundige modellen om het effect van alternatieve HIV-behandelingen op het immuun systeem te bestuderen in een postdoctoraal project aan de Universiteit Paris VI en de Universiteit Utrecht. Daarna werkte ze aan binnen-gastheer dynamica van virus en immuun systeem aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkt bij het Centrum Infectieziekten Bestrijding sinds 2006.

Contact