Nevenfunctie van Arjen van de Giessen, hoofd van het Centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie.

  • President of the Med-Vet-Net Association (per 1 oktober 2018)