Het onderzoek van Jantien Backer richt zich op drie onderwerpen. Ten eerste is er een behoefte aan snelle methoden die bij opkomende infectieziektes ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in de transmissie en bestrijding ervan. Ten tweede hebben technologische ontwikkelingen ertoe geleid dat genetische sequentiedata van pathogenen steeds beter beschikbaar zijn. Door dit soort gegevens in dynamische transmissiemodellen te gebruiken, kan de verspreiding van het pathogeen in de populatie beter begrepen worden. Ten derde geven contactstudies waarin deelnemers hun contacten gedurende een dag bijhouden inzicht in gedrag en contactpatronen, niet alleen onder normale omstandigheden maar ook in periodes waarin bestrijdingsmaatregelen van kracht zijn. Het uiteindelijke doel is infectieziektebestrijders te kunnen informeren over de meest effectieve bestrijdingsopties tijdens een uitbraak.

Achtergrond

Jantien Backer werd opgeleid als chemisch ingenieur (aan de Technische Universiteit Delft, MSc master of science (master of science) 1999), waarna ze verderging in meer theoretisch onderzoek naar deeltjesdynamica (aan de Universiteit van Amsterdam, PhD Doctor of Philosophy (Doctor of Philosophy) 2006). Ze begon met het modelleren van infectieziekten bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) in 2006, waar ze aan verschillende onderwerpen en ziektes werkte. Ze bestudeerde de effectiviteit van noodvaccinatie en preventieve ruiming bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, zoals klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelgriep. Ze werkte ook aan (maximum likelihood en Bayesiaanse) schattingsmethodes voor transmissieparameters en testkarakteristieken.

In 2014 startte zij in haar huidige functie bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Contact