Het huidige onderzoek van Jantien Backer richt zich op twee snel ontwikkelende onderwerpen. Ten eerste is er een behoefte aan snelle methoden die bij opkomende infectieziektes ingezet kunnen worden om inzicht te krijgen in de transmissie en bestrijding ervan. Ten tweede hebben technologische ontwikkelingen ertoe geleid dat genetische sequentiedata van pathogenen steeds sneller en goedkoper beschikbaar zijn. Door dit soort gegevens in dynamische transmissiemodellen te gebruiken, kan de verspreiding van het pathogeen in de populatie beter begrepen worden. Het uiteindelijke doel zou zijn om de twee onderwerpen te combineren: met behulp van sequentiedata de infectieziektebestrijders te kunnen informeren over de meest efficiƫnte bestrijdingsopties tijdens een uitbraak.

Achtergrond

Jantien Backer werd opgeleid als chemisch ingenieur (aan de Technische Universiteit Delft, MScMarine Stewardship Council 1999), waarna ze verderging in meer theoretisch onderzoek naar deeltjesdynamica (aan de Universiteit van Amsterdam, PhDDoctor of Philosophy 2006). Ze begon met het modelleren van infectieziekten bij het Centraal Veterinair Instituut van Wageningen URWageningen University en Research in 2006, waar ze aan verschillende onderwerpen en ziektes werkte. Ze bestudeerde de effectiviteit van noodvaccinatie en preventieve ruiming bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte, zoals klassieke varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelgriep. Ze werkte ook aan (maximum likelihood en Bayesiaanse) schattingsmethodes voor transmissieparameters en testkarakteristieken.
In 2014 startte zij in haar huidige functie bij het Centrum voor Infectieziektebestrijding bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Contact