Wanda Han is immunoloog en in het bijzonder geïnteresseerd de falende afweermechanismen in de gevaccineerde populatie te begrijpen, zoals het geval is voor kinkhoest en bof.


Projecten:

  1. De immunologische programmering van de immuunresponsen door B. pertussis en huidige vaccin-antigenen en adjuvantia.
    Kinkhoest, veroorzaakt door de bacterie B. pertussis, komt nog steeds voor in gevaccineerde populaties, mogelijk door onvoldoende kinkhoestspecifieke immuniteit. Om meer inzicht te krijgen in de falende kinkhoestspecifieke immuunresponsen, omvat het project: ex vivo karakterisatie van de kinkhoestspecifieke T- en B-celresponsen in preklinisch en klinisch materiaal, onderzoek naar de effecten van B. pertussis op innate celfunctie, en onderzoek naar genetische risicofactoren voor B. pertussis-infectie.
  2. T-cel responsen tegen verschillende bof-stammen in gevaccineerde populatie.
    Bofuitbraken komen voor ondanks vaccinatie. Mogelijk kunnen genotypeverschillen tussen het circulerende wild-type bofvirus en de vaccinstam de effectiviteit van het vaccin reduceren. Om meer inzicht te krijgen in de falende bofspecifieke immuunrespons, onderzoeken we kruis-reactieve T-cel responsen tegen vaccin- en circulerende-bofvirus in gevaccineerde personen met bof en niet-geïnfecteerde (controle) gevaccineerden.
     

Achtergrond

Wanda Han studeerde biomedische wetenschappen aan de faculteit Geneeskunde, Universiteit Leiden en studeerde af in 2005 (cum laude). Haar promotieonderzoek met het onderwerp ‘Immunomodulation by dendritic cells and regulatory T cells’ voerde ze uit bij de afdeling Reumatologie, LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum) en ze verkreeg de doctorstitel aan de faculteit Geneeskunde, Universiteit Leiden in 2010. Vanaf 2010, werkt ze als post-doc bij het Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)) van het RIVM. Haar expertisegebied is immunologie en ze onderzoekt op dit moment de onderliggende immuunmechanismen voor vaccinfalen bij kinkhoest en bof.

Expertise

  • Immunologie

Contact