Nevenfuncties van Drs. A.M.P. (Annemiek) van Bolhuis, directeur Volksgezondheid en Zorg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

  • Lid van Raad van Advies EMGO Institute for Health and Care Research (Institute for Health and Care Research)+ Care Research te VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit) Amsterdam
  • Veld Adviesraad Hoge School van Urban Vitality , Amsterdam
  • Voorzitter Stuurgroep EHII European Health Information Initiative (European Health Information Initiative) (European Health Information Initiative) , WHO World Health Organization (World Health Organization) Europe