Drs. Mark van Bruggen is medisch milieukundige (environmental medicine) bij het Centrum Veiligheid van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

“Ik betrek graag inwoners bij lokale milieuproblemen. Zij zijn betrokken en vaak kritisch, maar dat kan juist voor nieuwe inzichten zorgen. Op die manier probeer ik een brug te slaan tussen wetenschap en burgers.”

Mark van Bruggen studeerde in 1978 af als basisarts en deed daarna verschillende assistentschappen: chirurgie, interne geneeskunde, geriatrie en scheepsarts. Hij volgde de huisartsenopleiding en werkte daarna een jaar als waarnemer. 

Hij stapte in 1986 over naar de preventieve gezondheidszorg bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en volgde een opleiding tot medisch milieukundige. Sinds 1991 werkt hij bij het Centrum Veiligheid van het RIVM. Dit Centrum adviseert overheden bij chemische, biologische, radiologische en nucleaire rampen en levert kennis voor veiligheidsbeleid. Mark van Bruggen gaf in de jaren 90 in Midden- en Oost-Europa trainingen en opleidingen op initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarna werkte hij, naast het gewone advieswerk over milieu en gezondheid, aan methodiekontwikkeling en handboeken.

Tegenwoordig houdt Mark van Bruggen zich voornamelijk bezig met milieuproblemen, waarbij verschillende partijen zijn betrokken met uiteenlopende belangen. Daarbij lopen de emoties van omwonenden (woede, angst) vaak hoog op vanwege bezorgdheid over gezondheidseffecten. Uiteindelijk draait het hierbij om het serieus nemen van alle partijen. Hij heeft goede ervaringen met het vormen van klankbord¬groepen. Recent heeft hij gewerkt aan Tips voor communicatie bij milieu-incidenten. In 2013 was hij gedurende een half jaar gedetacheerd bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid, waar hij heeft meegewerkt aan het rapport  "Kwetsbare zorg: patstelling in het Ruwaard van Putten Ziekenhuis".

Expertise

  • Hitte en gezondheid
  • Gezondheid en milieu
  • Risicocommunicatie bij (milieu)incidenten

Contact

E-mail: secretariaat-vlh@rivm.nl