Joris van Egmond is hoofd van Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ( DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's))

Foto Joris van Egmond
Ik krijg energie van bevlogen mensen die samen gaan voor een maatschappelijk doel. DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma's) vervult middels de uitvoering van enkele vaccinatie- en preventieprogramma’s een belangrijke overheidstaak binnen het domein van de volksgezondheid. Bijdragen aan iets dat zo tastbaar en cruciaal is als het voorkomen van ziekte en sterfte spreekt me enorm aan.

Joris van Egmond is sinds november 2020 Hoofd Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) bij het RIVM. DVP zorgt voor een professionele uitvoering en ondersteuning van een aantal vaccinatie- en screeningsprogramma’s die door de rijksoverheid aan de Nederlandse bevolking worden aangeboden, waaronder het Rijksvaccinatieprogramma ( RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) inclusief COVID-19, de screening van zwangeren ( PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)) en de Nationale Hielprik Screening ( NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening)).

Joris heeft zijn Bachelor en Master Bestuurskunde behaald in Tilburg, en aangevuld met een Master of Science Public Policy & Human Development behaald in Maastricht. Dit vormt de basis van de brede leidinggevende ervaring en capaciteiten die Joris in de afgelopen jaren heeft opgedaan. Sinds 2014 is Joris werkzaam bij de Rijksoverheid. Hij is zijn loopbaan begonnen bij de Belastingdienst, waar hij diverse leidinggevende rollen vervulde, waaronder die van Afdelingshoofd Regie & Kwaliteit van het cluster Inning & Betalingsverkeer. In die rol was hij betrokken bij grootschalige systeem- en procesvernieuwing teneinde de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Voor Joris draait leiderschap om het geven van het goede voorbeeld en het creëren van de juiste randvoorwaarden voor succesvolle uitvoering van overheidsbeleid, zodat de gezondheid van Nederlanders geborgd is en verbeterd wordt. 

Expertisegebieden

  • Besturing (governance) van uitvoering Rijksoverheidsbeleid
     
  • Organisatieinrichting/ontwikkeling
  • ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie) in de uitvoering van Rijksoverheidsbeleid

Contact

Email: info@rivm.nl