Huidige en voormalige nevenfuncties van Ana Maria de Roda Husman, hoofd van het Centrum voor Infectieziekten Bestrijding (CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)) bij het RIVM.

Huidige nevenfuncties

  • Hoogleraar Global changes en milieu-overdraagbare infectieziekten, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht.
  • Expert voor de World Health Organisation Collaborating Centre for Risk Assessment of Pathogens in Food and Water.
  • Lid van de Technische Commissie Bodembeheer.

Voormalige nevenfuncties

  • Lid van diverse nationale werkgroepen voor: recreatiewater, cyanobacteriën en zwemmersjeuk, legionellose.
  • Lid van diverse internationale microbiologische werkgroepen.