Prof. dr. Jack Schijven werkt als modelleur bij het Centrum Voeding Preventie en Zorg, afdeling Statistiek, Informatica en Modellering, van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar Kwantitatieve Microbiologische Veiligheid van Water verbonden aan de Universiteit Utrecht.

Portretfoto Jack Schijven
De wijze waarop micro-organismen zich gedragen en verspreiden is afhankelijk van tal van milieucondities. Fundamentele kennis hierover is belangrijk om oplossingen te vinden voor de gezondheidsrisico’s die verspreiding van ziekteverwekkende micro-organismen, bijvoorbeeld via water, met zich meebrengt. Rekenkundige modellen kunnen hierbij helpen. In het onderzoek gaan experimenten in het laboratorium en in het veld hand in hand met modelontwikkeling. Juist deze combinatie maakt het onderzoek voor mij compleet.

Jack Schijven doorliep Hoger Natuurwetenschappelijk Onderwijs in Breda en rondde een opleiding tot AMBI Wetenschappelijk programmeur af. In 2001 promoveerde hij cum laude aan de TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft op het onderwerp Virusverwijdering door grondwaterpassage.

Als researchanalist verrichtte Schijven een aantal jaren onderzoek bij het Nederlands Kankerinstituut, voornamelijk naar de lokalisatie van kankergenen.

Jack Schijven werkt sinds 1986 bij het RIVM. In eerste instantie als onderzoekmedewerker op het gebied van kwantitatieve watermicrobiologie en deels in de laboratoriumautomatisering. Momenteel als modelleur bij de afdeling Statistiek, Informatica en Modellering van het Centrum Voeding Preventie en Zorg. Tijdens zijn loopbaan volgde hij tal val van post-academische cursussen, onder andere op het gebied van geohydrologie, mathematische modellering, statistiek en onzekerheidsanalyse.

Projectmatig is Schijven nog ten volle gekoppeld aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd binnen de afdeling Milieu van het centrum Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie. Hij verricht daar modelmatig onderzoek aan het transport van (ziekteverwekkende) micro-organismen in oppervlaktewater en grondwater. Een belangrijk deel van zijn activiteiten betreft kwantitatieve microbiologische risicoschattingen van de drinkwaterproductie in Nederland in opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Sinds 2006 is Jack Schijven een dag per week werkzaam als universitair hoofddocent bij de Faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht binnen de afdeling Geohydrologie. Daar verricht en begeleidt hij onderzoek naar het transport van micro-organismen in grondwater. Op 1 april 2013 werd hij benoemd als bijzonder hoogleraar op de leerstoel Kwantitatieve Microbiologische Veiligheid van Water.

Het vakgebied combineert kwantitatieve watermicrobiologie, hydrologie, geochemie en risicoanalyse in een milieu- en gezondheidswetenschappelijke context. Transportmodellen worden ontwikkeld en ingebed in kwantitatieve microbiologische risicoschattingen ten behoeve van de volksgezondheid.
De problematiek speelt een belangrijke rol in het drinkwaterbeleid in Nederland, maar microbiologische waterveiligheid vergt ook in de rest van de wereld veel aandacht.

Expertise

  • Modellering van het transport van micro-organismen via water
  • Kwantitatieve microbiologische risicoschattingen

Contact

E-mail: info@rivm.nl